1e omloop 2017

Sfeerimpressie eerste omloop

Eerste omloop 2017


Uitslagen eerste omloop

1. Reduzum – 2. Stiens

Beide parturen beheersen de op- en uitslag uitstekend! Marije Bokma van Stiens doet haar functie diverse keren recht en keert de ballen prima! Op een cruciaal moment (6-6) keert ze de bal en incasseert zo het derde bordje voor Stiens. Door een buitenslag van Reduzum krijgt Stiens de 5 borden.

En met een zitbal eindigt de partij en gaat Stiens door naar de tweede omloop!

Eindstand: 1-5 en 0-6

3. Makkum – 4. Achlum

Achlum is echt op dreef en haalt de drie eersten binnen met een wisselende opslag. Zo nu en dan hoog achterin en dan weer plat voorin. Maar Makkum is aan het inhalen. Achlum slaat wat missers en hierdoor pakt Makkum de kaatsen. Makkum is nu op dreef en met een zitbal wordt het 4 -3 voor Makkum. Bij de stand 4-4, 6-6 wordt het spannend. Wat jammer, Achlum slaat kwea en Makkum haalt hierdoor het 5e bordje. Makkum pakt door en wint de partij door de laatste kaats te pakken!

Eindstand: 5-4, 6-4

5. Ried – 6. Workum

Nieuwkomer op de Ald-Meiers Partij dit jaar is het partuur van Workum.

Zij maken in no time korte metten met het partuur van Ried! Workum maakt op deze wijze duidelijk waarvoor zij vandaag gekomen zijn en gaan door naar de 2e omloop door te winnen met 0-5 en 2-6.

Eindstand: 0-5 en 2-6

7. Minnertsga – 8. Winsum

De eerste 3 eersten gaan vlot naar het partuur van Winsum. Op 6-4 slaat Minnertsga een bovenslag en halen zij het eerste bordje binnen, het is 1-3. Door een kwaadslag van Winsum pakt Minnertsga nog een bordje, het wordt 2-3.
Minnertsga komt op stoom en weet als eerste de vijf borden binnen te halen. Het is 5-4, 2-6 en Minnertsga slaat een bal voor… Ook Winsum heeft nu 5 eersten.
Met alles aan de hang en een dikke kaats bij de middellijn slaat Simone Kootstra op. Ze slaat de bal met lef op en Winsum krijgt de bal niet uit het perk. Deze zitbal zorgt ervoor dat Minnertsga doorgaat naar de tweede lijst.

Eindstand: 5-5, 6-6

9. Berltsum – 10. Scharnegoutum

Het partuur van Bertltsum neemt vlot de leiding in deze wedstrijd. Even lijkt het erop dat Bertltsum over Scharnegoutum heen zal lopen. Maar het partuur van Scharnegoutum vecht dapper terug! Op de stand 5-3, 6-2 moet Scharnegoutum dan toch zijn meerdere erkennen in Berltsum.. Op deze stand kan Scharnegoutum jammer genoeg de kaats niet voorbij slaan en heeft Berltsum de wedstrijd gewonnen.

Eindstand 5-3, 6-2

11. Wommels – 12. Mantgum

De twee kaatsters van Mantgum, Amarins en Marijke, slaan met wisselende opslag op. Al snel hangen er 4 bordjes aan de telegraaf voor Mantgum.
In het perk en in het tussenspel staan deze dames hun vrouwtje!
Een mooie bovenslag zorgt voor het 5e bordje voor Mantgum. Het is een geolied tweetal! De laatste kaats pakken ze ook en Mantgum gaat door naar de tweede omloop!

Eindstand: 2-5, 4-6

13. Menaam – 14. Exmorra

Het partuur van Menaam is oppermachtig en te sterk voor Exmorra. Halverwege de wedstrijd weet Exmorra toch 3 eersten binnen te halen. Met kunstig retourneerwerk wordt dit derde eerst binnengehaald.
Maar Menaam pakt het hele laatste eerst en mag verder naar de tweede omloop!

Eindstand: 5-3, 6-0

15. Sexbierum/Pietersbierum – 16. St. Annaparochie

Het partuur van Sexbierum/Pietersbierum staat sterk te kaatsen. St. Annaparochie moet zijn meerdere erkennen in Sexbierum/Pietersbierum. Op 5-1, 6-6 is er kaats bij de middellijn. Sexbierum/Pietersbierum weet een zitbal te plaatsen en gaat door naar de tweede omloop.

Eindstand: 5-1, 6-6

17. Easterein – 18. Dronryp

Dronryp heeft Marije Ilse van Beem bereidt gevonden om hun partuur als 3e maat te versterken. Het eerste bordje van de wedstrijd gaat naar Easterein door een kwaad opgeslagen bal op 6-2. Helaas konden de dames geen vuist maken tegen het degelijk kaatsende Easterein.
Op 5-0 en 6-6 weet Easterein een mooie zitbal te plaatsen en verzekerd zich van de tweede lijst!

Eindstand: 5-0, 6-6

19. Folsgare – 20. Arum

Het partuur van Folsgare is een goed op elkaar ingespeeld trio en staat sterk te kaatsen. De dames van Arum weten zich weer omhoog te werken naar 4 eersten. Folsgare is aan het rommelen met buitenslagen en voorballen. Het wordt dan ook 5 eersten gelijk. Arum pakt in het laatste eerst door en pakt de enige kaats in het eerst! Arum gaat door naar de tweede omloop!  

Eindstand: 5-5, 4-6

Comments are closed.