2e omloop 2017

Sfeerimpressie tweede omloop

2e omloop AMP 2017

Uitslagen tweede omloop

2. Stiens – 3. Makkum

En daar was Marije weer. Een uitgeslagen bal retourneert ze terug naar het perk, over de voorlijn. Een punt voor Stiens. In de tweede omloop is Stiens weer op Dreef. De opslag is gevarieerd en snel. Maar Makkum zet de diesel aan en met onder andere een paar boppeslagen hangen er voor elk partuur 3 bordjes aan de telegraaf. Op de stand 3-3, 6-6 heeft Stiens de opslag en slaat Indy Tuinier van Makkum een boppeslach! 4 bordjes voor Makkum.
Met het passeren van de tweede kaats pakt Stiens het volgende eerst, het is 4 eersten gelijk. Met een kwaad uitgeslagen bal moet Stien Makkum het volgende eerst geven, 4-5 voor Makkum. Met een zitbal van Makkum eindigt de strijd en gaat Makkum door naar de volgende omloop!

En een woord van waardering voor de maten van Marije! Marije is een jonge kaatster en wordt goed bij het spel betrokken! Dit is mooi om te zien. Super Esmee en Jannica!

Eindstand: 4-5, 2-6

6. Workum – 7. Minnertsga

Waar de dames van Workum tijdens de eerste omloop geen tegenstand van Ried hadden, moesten nu hun meerdere erkennen in het partuur van Minnertsga.

Tijdens de op- en uitslag is het partuur van Minnertsga superieur! Minnertsga weet dan ook te winnen met 1-5 en 6-4 en gaat door naar de derde omloop!

Eindstand: 1-5, 6-4

9. Berltsum – 12. Mantgum

Mantgum neemt met Amarins de Groot en Marijke Keuning brutaal de leiding. Maar de dames van Bertlsum vechten zich terug. Het wordt 3 eersten gelijk! Op deze stand ruilen Amarins en Marijke in het perk. Een bovenslag van Amarins zorgt ervoor dat het 3-4 voor Mantgum wordt.
Op 3-4 en 4-6 wordt het een zitbal en zo komen er 5 eersten aan de telegraaf te hangen voor Mantgum, het is 3-5.
In het vijfde eerst, op 4-6 heeft Amarins opnieuw een bovenslag en zo gaat Mantgum door naar de derde lijst!

Eindstand: 3-5, 4-6

13. Menaam – 15. Sexbierum/Pietersbierum

De wedstrijd begint met een uitslag voor Menaam. Het tempo zit er goed is. Op de stand van 2-4 met twee kaatsen komt Sexbierum/Pietersbierum aan de opslag. Al snel pakt Sexbierum/Pietersbierum het eerste eerst. Ook het tweede eerst gaat vliegend naar Sexbierum/Pietersbierum.
Een opslagbal van Sexbierum/Pietersbierum komt het perk niet uit en daardoor wordt het 3 eersten aan de telegraaf. Hierna denderen de dames door naar de 4 eersten.
Op de stand 0-4 en 6-6 mag Menaam naar het perk. Helaas raken ze de grote voorsprong in het eerst kwijt. Maar doordat Menaam de kaats goed verdedigd krijgen ze het eerste eerst in deze wedstrijd! Menaam komt aardig op stoom in het volgende eerst. Maar door een buitenslag gaat het eerst toch naar Sexbierum/Pietersbierum, het is 1-5.
Sexbierum/Pietersbierum pakt de winst op 1-5, 4-6 door een geretourneerde bal terug te slaan in het perk en gaan door naar de volgende omloop!

Eindstand: 1-5, 4-6

17. Easterein – 20. Arum

Het eerste punt van de wedstrijd is voor Easterein, een mooie zitbal. Met 2 kaatsen en 4-0 mag Arum naar de opslag. Een mooie zitbal levert Easterein het eerste eerst op. Het tweede eerst gaat ook vrij snel naar Easterein. Door een goede opslag gaat ook het derde eerst naar Easterein, het is 3-0. Met nog een mooie zitbal gaat ook het vierde eerst naar Easterein. Even een dipje in de opslag van Easterein zorgt in het eerst voor 0-4 voor Arum. Hierna wordt het spannend. Op een stand van 6-6 slaat Easterein de kaats voorbij en komen ze op een 5-0 voorsprong in deze omloop!
In het laatste eerst stormen ze door naar 5-0 en 6-0. Met een zitbal pakt Arum nog een punt in dit eerst, het wordt 6-2.
Door een bovenslag van Easterein winnen de dames en gaan door naar de 3e omloop. Hier hebben zij een staand nummer en gaan meteen door naar de halve finale!

Eindstand: 5-0, 6-2

Comments are closed.