Search Results for: dorpsbelang

Jaarvergadering Dorpsbelang druk bezocht

Maandag 20 maart trok de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang zo’n dertig belangstellenden naar het dorpshuis. Onder de aanwezigen waren Wethouder Thiadrik Twerda, Joke Osinga van de VVD Waadhoeke en voor de FNP Waadhoeke dorpsgenoot Jan Dijkstra. Willem Seepma vertegenwoordigde Woningstichting NW-Friesland. … Continue reading

Posted in dorpsbelang | Tagged , , ,

Jaarvergadering Dorpsbelang – maandag 20 maart 2017, 20.00 uur Dorpshuis

Posted in Geen categorie

Geslaagde jaarvergadering Dorpsbelang 2016

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde jaarvergadering 2016 van het Dorpsbelang. Een grote groep belangstellenden binnen het dorp woonden de vergadering bij. Ook enkele afgevaardigden van de gemeente Franekeradeel waren hierbij aanwezig, waaronder de heer Mark de Lange … Continue reading

Posted in dorpsbelang | Tagged

Jaarvergadering Dorpsbelang woensdag 09-03-2016

Woensdag 9 maart aanstaande zal in het dorpshuis de jaarvergadering van Dorpsbelang Hitzum gehouden worden. Ieder lid is hierbij van harte uitgenodigd.       De uitnodiging & agenda voor deze avond kunt u hiernaast downloaden. Hartelijke groet, Dorpsbelang Hitzum

Posted in dorpsbelang

Nieuws van het dorpsbelang…

Herinrichting Kerkbuurt De bestrating is vernieuwd en ziet er keurig uit. Door de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden in de Kerkbuurt begin december helaas tijdelijk gestaakt. De gezamenlijke plantdag wordt hiermee verplaatst naar eind maart of begin april 2013. Het is … Continue reading

Posted in algemeen, dorpsbelang