Search Results for: kaatsvereniging

Hierbij nodigen wij jullie allemaal uit om Hitzum weer klaar te maken voor de zomer. De kaatsvereniging, Dorpsbelang, de ijsclub, het dorpshuis en wie nog meer……….. We doen allemaal mee. Nu is ieder welkom om 09.00 uur in het dorpshuis, … Continue reading

Posted in algemeen

NL DOET – zaterdag 11 maart 2017

Uitnodiging:                                                                   Aanstaande zaterdag, 11 maart willen dorpsbelang, de kaatsvereniging en het dorpshuis graag gezamenlijk en gezellig een dagje klussen met zijn allen. Wat gaan we doen? Dorpsbelang gaat met vrijwilligers aan het werk in de boomgaard, Kaatsvereniging gaat aan … Continue reading

Posted in dorpsbelang, dorpshuis, kaatsen | Tagged , ,

5 jaar terug in de tijd….. September 2011

Corina van Beekhuizen – oud secretaris van de kaatsvereniging – is aan het opruimen geslagen in haar computer. En natuurlijk komt ze wat tegen, waaronder het onderstaande bericht uit 2011: Kaatsvereniging “de Eendracht” Hitzum Het kaatsseizoen 2011 zit er weer … Continue reading

Posted in kaatsen | Tagged , ,

Algemene Ledenvergadering KV de Eendracht – maandag 11 april 2016

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Play”] Maandag 11 april 2016: Algemene Ledenvergadering KV de Eendracht. Aanvang:     20.00 uur Waar:           ús Doarpshûs, Hitzum Met onder andere: Opening Notulen 2015 Vaststellen contributie Financiën + kascommissie Bestuursverkiezing: Aftredend … Continue reading

Posted in Ald-Meiers Partij, dorpshuis, kaatsen

Uitreiking Bijma Beker

Afgelopen zaterdag heeft kaatsvereniging De Eendracht haar BIJMA BEKERS weer uitgereikt. Dit jaar gingen ze naar FRANK DE RUITER en NYNKE VAN WALLINGA Van harte gefeliciteerd allebei!! volledige uitslagen competitie 2015    

Posted in Geen categorie, kaatsen