Search Results for: ut 'e lijte

windmolen vereniging út ‘e lijte

De windmolenvereniging “Út ‘e lijte” is op 4 maart 1994 opgericht en heeft als doel het bevorderen van het gebruik van duurzame energie en het stimuleren van dorpsactiviteiten. Op 5 januari 1995 was het zover, een MICON 225kW ging in … Continue reading

Posted in

stichting yn ‘e lijte

         Secretariaat: mevr. B. Blanksma-Dijkstra          Oude Weg 3, 8805 TL  Hitzum.           Tel. 0517-452726          E: blanksma.hitzum@hotmail.com                       … Continue reading

Posted in

Opening Us Doarpshûs druk bezocht!

Na jaren van voorbereiding (let wel, in 2006 werden de eerste pannen gesmeed) kon afgelopen vrijdag dan eindelijk de officiële opening van ons verbouwde dorpshuis plaatsvinden. Na koffie met de traditionele oranjekoek waren er diverse toespraken waarin onder anderen gerefereerd werd aan … Continue reading

Posted in dorpshuis | Tagged , , , , ,

Reünie verslag

Namens Yke Dijkstra… Op de Nieuwjaarsborrel van het dorpshuis geven een paar dorpsbewoners aan dat het fijn zou zijn dat er een reünie komt voor het dorp. Dit naar aanleiding van het sluiten van de laatste basisschool. Dat dit een … Continue reading

Posted in

sponsors

Slagerij Walburg – Tzum Buurman & Buurman – Hitzum Melk de witte motor – Hitzum Windmolenvereniging “Ut ‘e lijte” Hitzum Fam. Auke Buren – Workum Oosten Project Management – Franeker  

Posted in