Search Results for: yn 'e lijte

stichting yn ‘e lijte

         Secretariaat: mevr. B. Blanksma-Dijkstra          Oude Weg 3, 8805 TL  Hitzum.           Tel. 0517-452726          E: blanksma.hitzum@hotmail.com                       … Continue reading

Posted in

GEZOCHT door Ut’e Lijte !!

Der is yn de 90-jierren in foto-tastel oanskaft troch Ut ‘e Lijte en elts koe dy brûke. Wy wolle graach witte wêr as de SONY dig. kamera NO húsmannet! Graach efkes oanjaan by Sjoerd v.d. Weide.

Posted in stichting yn 'e lijte

Opening Us Doarpshûs druk bezocht!

Na jaren van voorbereiding (let wel, in 2006 werden de eerste pannen gesmeed) kon afgelopen vrijdag dan eindelijk de officiële opening van ons verbouwde dorpshuis plaatsvinden. Na koffie met de traditionele oranjekoek waren er diverse toespraken waarin onder anderen gerefereerd werd aan … Continue reading

Posted in dorpshuis | Tagged , , , , ,

Nieuw biljart te plak

Het nieuwe biljart staat te plak en het dartbord hangt weer. De kerstboom is opgetuigd. Morgenmiddagm 15 december is het kerstoernooi van de biljartclub, maar ook vanavond voldoende plek  om op één van de 2 biljarten te spelen. Dus ook de … Continue reading

Posted in biljart

Rondleiding Tresoar

Zaterdag 24 oktober hebben 10 Hitzumers “Tresoar” in Leeuwarden bezocht. Op initiatief van de werkgroep die bezig is om informatieborden te maken is een rondleiding aangevraagd bij de archivaris, dhr. T. Kuipers, van Tresoar. De groep bestond uit de werkgroep … Continue reading

Posted in dorpsbelang, stichting yn 'e lijte | Tagged , , ,