Search Results for: yn 'e lijte

stichting yn ‘e lijte

         Secretariaat: mevr. B. Blanksma-Dijkstra          Oude Weg 3, 8805 TL  Hitzum.           Tel. 0517-452726          E: blanksma.hitzum@hotmail.com                       … Continue reading

Posted in

GEZOCHT door Ut’e Lijte !!

Der is yn de 90-jierren in foto-tastel oanskaft troch Ut ‘e Lijte en elts koe dy brûke. Wy wolle graach witte wêr as de SONY dig. kamera NO húsmannet! Graach efkes oanjaan by Sjoerd v.d. Weide.

Posted in stichting yn 'e lijte

Opening Us Doarpshûs druk bezocht!

Na jaren van voorbereiding (let wel, in 2006 werden de eerste pannen gesmeed) kon afgelopen vrijdag dan eindelijk de officiële opening van ons verbouwde dorpshuis plaatsvinden. Na koffie met de traditionele oranjekoek waren er diverse toespraken waarin onder anderen gerefereerd werd aan … Continue reading

Posted in dorpshuis | Tagged , , , , ,

Rondleiding Tresoar

Zaterdag 24 oktober hebben 10 Hitzumers “Tresoar” in Leeuwarden bezocht. Op initiatief van de werkgroep die bezig is om informatieborden te maken is een rondleiding aangevraagd bij de archivaris, dhr. T. Kuipers, van Tresoar. De groep bestond uit de werkgroep … Continue reading

Posted in dorpsbelang, stichting yn 'e lijte | Tagged , , ,

Informatieborden in Hitzum

Dorpsbelang en Stichting Yn ´e Lijte hebben de handen ineen geslagen om drie informatieborden in Hitzum te realiseren. Dorpsbelang heeft een werkgroep samengesteld bestaande uit zes dorpsbewoners die als eerste activiteit de locaties hebben uitgezocht waar de borden in Hitzum … Continue reading

Posted in dorpsbelang, stichting yn 'e lijte | Tagged , , , ,