Search Results for: yn 'e lijte

stichting yn ‘e lijte

         Secretariaat: mevr. B. Blanksma-Dijkstra          Oude Weg 3, 8805 TL  Hitzum.           Tel. 0517-452726          E: blanksma.hitzum@hotmail.com                       … Continue reading

Posted in

Opening Us Doarpshûs druk bezocht!

Na jaren van voorbereiding (let wel, in 2006 werden de eerste pannen gesmeed) kon afgelopen vrijdag dan eindelijk de officiële opening van ons verbouwde dorpshuis plaatsvinden. Na koffie met de traditionele oranjekoek waren er diverse toespraken waarin onder anderen gerefereerd werd aan … Continue reading

Posted in dorpshuis | Tagged , , , , ,

Rondleiding Tresoar

Zaterdag 24 oktober hebben 10 Hitzumers “Tresoar” in Leeuwarden bezocht. Op initiatief van de werkgroep die bezig is om informatieborden te maken is een rondleiding aangevraagd bij de archivaris, dhr. T. Kuipers, van Tresoar. De groep bestond uit de werkgroep … Continue reading

Posted in dorpsbelang, stichting yn 'e lijte | Tagged , , ,

Informatieborden in Hitzum

Dorpsbelang en Stichting Yn ´e Lijte hebben de handen ineen geslagen om drie informatieborden in Hitzum te realiseren. Dorpsbelang heeft een werkgroep samengesteld bestaande uit zes dorpsbewoners die als eerste activiteit de locaties hebben uitgezocht waar de borden in Hitzum … Continue reading

Posted in dorpsbelang, stichting yn 'e lijte | Tagged , , , ,

vrijdag 6 maart om 14.00 uur

Na jaren van vergaderen, ontwerpen, tekenen, subsidies aanvragen, bestek maken, rekenen en slopen is de Nieuwbouw/verbouw van het dorpshuis in Hitzum nu echt los. Het plan bestaat uit een interne verbouwing van het huidige dorpshuis met een uitbreiding in de vorm van … Continue reading

Posted in dorpshuis