1e omloop 2016

1. Menaam – 2. Winsum
Winsum lijkt over Menaam heen te walsen, maar op de stand 0-5 en 6-4 kan Menaam de eer redden door een zitbal te plaatsen en komt er ook voor hen een bordje te hangen. Menaam weet het spel binnen te halen, maar op 2-5 en 4-6 valt voor hen het doek, doordat ze de kaats niet voorbij kunnen slaan.
Eindstand: 2-5 en 4-6.

3. Arum – 4. Mantgum
Mantgum is te sterk voor Arum en hoewel Arum blijft vechten is het op 1-5 en 0-6 voor dit meisjespartuur klaar, omdat Mantgum op deze stand de kaats weet te behouden.
Eindstand: 1-5 en 0-6.

5. Marsum – 6. Achlum
Diverse bovenslagen op 6-6 en Marsum heeft de vier bordjes hangen. Achlum is eerst goed op dreef, maar dan volgen er diverse kwaadslagen. Marsum komt door het passeren van een kleine kaats op de vijf bordjes. Alhoewel 6 punten achter in het laatste eerst, maakt Marsum korte metten met Achlum door perfecte opslagballen. De 2e omloop is er.
Eindstand: 5-4 en 6-6.

7. Goënga – 8. Stiens
Goënga is er goed bij, snel en een mooie opslag.
Door een voor opgeslagen bal van Stiens, krijgt Goënga vijf bordjes aan de telegraaf. En erbij blijven. De laatste kleine kaats is ook voor dit partuur en met 5-0 en 6-0 gaat Goënga naar de 2e omloop.
Eindstand: 5-0 en 6-0.

9. Grou – 10. Easterein
Tot twee eersten gelijk houden deze twee parturen elkaar in evenwicht. Daarna loopt Easterein uit naar 2-4. Grou geeft zich niet gewonnen en weet terug te komen tot 4-5.
Op 4-5 en 0-6 weet Easterein de partij naar zich toe te trekken, door voor de kaats te keren.
Eindstand: 4-5 en 0-6.

11. Ried – 12. St. Annaparochie
Ried begint de wedstrijd met een prachtige opslag, goed lopende lage ballen. Er komen vier bordjes aan de telegraaf. St. Annaparochie maakt te veel fouten met kwaad opslaan en het laten lopen van een bal bij het keren. Dan herpakt St. Anna zich. Een snel, laag opgeslagen bal net over de voorlijn, zorgt voor het eerste bordje aan de telegraaf. En dan in het volgende eerst op de stand 4-2 en 6-6 plaatst Ried een pracht van een zitbal. De stand wordt 5-2. Op 6-6 knalt St. Anna d’r een lage zitbal in en wordt het 5-3. Het laatste eerst eindigt met een hoog opgeslagen bal van Ried, zij zijn door naar de 2e lijst.
Eindstand: 5-3 en 6-4.

13. Dronrijp – 14. Jirnsum
Tot de stand 3-3 gaat het gelijk op. Op 3-4 en 4-6 krijgt Jirnsum de vijf eersten aan de telegraaf door een buitenslag van Dronrijp. Op 3-5 en 4-6 weet Jirnsum de dikke kaats bij de boven te verzilveren en gaat door naar de tweede omloop.
Eindstand: 3-5 en 4-6.

15. Minnertsga – 16. Wommels
Een onderhoudende partij, waarin Minnertsga aan het langste eind leek te trekken, toen zij op 4-2 voorsprong kwamen. Wommels kwam echter terug tot 5-5 en zij wisten de partij af te maken door op de stand 5-5 en 4-6 een zitbal te plaatsen.
Eindstand: 5-5 en 4-6.

17. Folsgare – 18. Sexbierum/ Pietersbierum
Sexbierum/ Pietersbierum is aan alle kanten te sterk voor de twee dames van Folsgare. Zij missen een derde man. Sexbierum/ Pietersbierum gaat door naar de tweede omloop.
Eindstand: 0-5 en 2-6.

19. Berltsum – 20. Witmarsum
Berltsum was niet opgewassen tegen het degelijk kaatsende Witmarsum. Op 0-5 en 0-6 slaat Berltsum buiten en staat Witmarsum met een staand nummer op de 3e lijst.
Eindstand: 0-5 en 0-6.

21. Lollum/ Waaxens
Staand nummer.

Comments are closed.