bestuur & contact

functie naam adres telefoon
voorzitter Betty Blanksma-Dijkstra Oude Weg 3 – Hitzum 452726
secretaris Irma Gerbenzon-Rijskamp Kerkbuurt 5 – Hitzum 0621538345
penningmeester Nynke van Wallinga Zuideinde 3 – St.Jacobiprachie 0518-850160
technische zaken Sieberen Plat Hoofdweg 6 – Hitzum 642445

Algemeen e-mail adres: amp@hitzum.com

Comments are closed.