Loting Ald-Meiers Partij 2017

Gisteravond was het dan zover, de loting van de Ald-Meiers Partij 2017.

20 parturen hadden zich aangemeld. Een fantastisch aantal!

Deze avond werd traditioneel geopend met het retourneren van de Sulvren Pong door het winnende partuur van het jaar daarvoor. Het partuur van Witmarsum had daarbij de gelegenheid om ook even hun ervaringen met de aspirant deelnemers van komende zaterdag te delen.

Voordat de loting aanving was er nog tijd voor een bijzonder moment…
Bij de eerste Ald-Meiers Partij lagen 3 gouden horloges met inscriptie klaar voor het winnende partuur.
Zoals we allen weten is de eerste Ald-Meiers Partij gewonnen door de zusjes Zeinstra, Leonie en Fenna.
Het overgebleven horloge werd deze avond op plechtige wijze overgedragen aan het Kaatsmuseum in Franeker. Namens het museum namen de heren Theo Kuipers en Jan Hiemstra het horloge in ontvangst.

Hierna konden de aanwezigen vast in de stemming komen met een compilatie van beelden van vorig jaar. Gerard Gall, hartelijk dank hiervoor!!

Aanwezige parturen werden in de gelegenheid gesteld hun eigen lot te trekken. Voor zij die die niet aanwezig waren of niet zelf hun lot wilden trekken was deze avond assistentie aanwezig. 
PC Koningin van 2016, Ilse Tuinenga, was bereid gevonden deze handeling te verrichten.
Piet Viëtor, officieel geen commissielid meer van de Ald-Meiers Partij, assisteerde haar hierbij.
Tevens werd de nieuwe penningmeester van de Ald-Meiers Partij voorgesteld, Nynke van Wallinga, die de taken van Piet Viëtor de komende jaren zal overnemen.

 

 

 

Ald-Meiers Partij 2017, zaterdag 5 augustus.

Voor foto’s, klik hier ==>

This entry was posted in Ald-Meiers Partij, kaatsen and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.