Piet Viëtor blijft omroepen

Franeker Courant:
“De Kommisje Ald-Meierspartij vormt een hecht team samen met een enorme groep vrijwilligers. Hitzumers en oud-Hitzumers, in totaal meer dan er inwoners in Hitzum zijn. Piet Viëtor heeft dit jaar de kommisje verlaten, hij was vanaf het begin penningmeester. Viëtor is inmiddels opgevolgd door Nynke van Wallinga.

Het omroepen van de wedstrijd blijft Viëtor doen, de Ald-Meierspartij is deel van hem.”

Lees hier het gehele bericht

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.