Dankdag voor gewas en arbeid

Afbeeldingsresultaat voor protestantse gemeente achlum-hitzumWoensdag 1 november Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Als diaconie hopen wij dat de AARDAPPELOOGST GOED is geweest.
Deze aardappelen worden gedoneerd aan de voedselbank van Harlingen en Bolsward
samen door: Achlum-Hitzum- Arum-Kimswerd.

Wilt u andere lang-houdbare producten doneren?

Denk dan bijvoorbeeld aan: blikgroenten, toiletartikelen, pasta’s, wasmiddelen, meel, rijst, koekjes, limonade, koffie, thee, suiker, enz.

De opbrengst van de aardappelen, samen met de andere boodschappen kunt u inleveren in de week van 27okt.-3nov.2017 op het volgende adres:

fam. S. van der Weide Oude Weg 4 Hitzum.

Fam. Tolsma “de Spar” in Arum doen ook met deze voedselactie mee.

Iedereen is van harte welkom in de kerkdienst op 1 nov. in Kimswerd. Voorganger ds. T. Hibma aanvang 19.30 uur.

De Diaconie.  P.K.N. gemeenten: Achlum-Hitzum/Arum-Kimswerd.