Koeken aktie Hitz-Kids groot succes

De koeken aktie is een groot succes geweest. De Hitz-kidz hebben alle 100 pakken verkocht!

Zij hebben zo goed hun best gedaan dat zij nu zelfs Hitzummers hebben moeten teleurstellen 🙁
Sorry hiervoor …..

This entry was posted in hitzkidz. Bookmark the permalink.

Comments are closed.