LOTING ALD-MEIERS PARTIJ 2018

Het bleef lang spannend, tot op het laatste moment was de hoeveelheid deelnemende parturen een open vraag…
De vakantie periode, het extreem warme weer en wellicht de drukke kaatsagenda zijn factoren die mee kunnen spelen. Toch waren er bij de sluiting van de inschrijfperiode weer 15 parturen van kaatsliefhebbers die de strijd om de Sulveren Pong niet voorbij wilden laten gaan! 

Op een gezellige bijeenkomst in ús Doarpshûs te Hitzum werd vanavond de loting verricht. Gedeeltelijk door de aanwezige parturen die graag ook zelf een vinger in de spreekwoordelijke ‘pap’ wilden hebben, en daarnaast door PC-Koningin 2017 Sjanet Wijnia. 

 

Klik op nevenstaande foto voor meer afbeeldingen

This entry was posted in Ald-Meiers Partij, dorpshuis, kaatsen and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.