Hoofdweg en Hemmemastee

Hoe gaat het met de Hoofdweg?
Het is alweer een tijd geleden dat Dorpsbelang over de Hoofdwegplannen bericht stuurde. Zoals nog in de jaarvergadering van vorig jaar was besproken, waren de plannen voor een totale aanpak van binnenpad tot ijsbaan al aan het begin van 2018 helemaal uitgewerkt. De gemeente (toen nog Franekeradeel) heeft dit plan in ontvangst genomen en tot onze vreugde ook een budget toegekend in de raadsvergadering om met deze plannen te beginnen. Toch is er vertraging opgetreden. Lees hier uitgebreide informatie
Hoe gaat het met de Hemmemastee? Bij de presentatie aan de Hitzumers op 19 maart van vorig jaar in Us Doarpshûs waren er uiteindelijk twee favorieten voor het abri/ontmoetingsgebouwtje dat binnen de inrichting van de Hoofdweg tegenover de Kerkbuurt moet komen. Het ontwerp van Siem de Vlas van bureau Linum, met meer een accent op verbinding met het veld en beschutting en het ontwerp van Nils Treffers van Treffers & Ahmed met moderne vormen en materialen als glas en beton. Hoever zijn we inmiddels? Bekijk de ontwikkelingen

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.