Category Archives: begrafenisvereniging

Verslag begrafenisvereniging De Laatste Eer

Bij de Opening worden de aanwezige leden en medewerkers door de voorz. Sjoerd vd.Weide welkom geheten. Hierna worden de leden lees meer

Posted in begrafenisvereniging

ferslag ledegearkomst 14 februari 2011

Begrafenis vereniging DE LAATSTE EER Hitzum Ferslag fan de ledefergadering op 14 febr 2011….. Voor het complete verslag, klik hier

Posted in begrafenisvereniging