Category Archives: reünie

De dorpsreünie, gehouden op 24 september 2011

Namens Yke Dijkstra…

Op de Nieuwjaarsborrel van het dorpshuis geven een paar dorpsbewoners aan dat het fijn zou zijn dat er een reünie komt voor het dorp. Dit naar aanleiding van het sluiten van de laatste basisschool. Dat dit een goed idee is, was duidelijk. Nu nog een aantal mensen die dat willen organiseren. Als ook de commissie gevormd is, kan er begonnen worden met het maken van de plannen.
Dan staat de tent op het kaatsveld en kan het feest beginnen.
Vrijdagavond is de oefenavond van de revue. Er wordt op het kaatsveld de hele avond… <> Continue reading

Posted in reünie