Category Archives: stichting yn ‘e lijte

GEZOCHT door Ut’e Lijte !!

Der is yn de 90-jierren in foto-tastel oanskaft troch Ut ‘e Lijte en elts koe dy brûke. Wy wolle graach witte wêr as de SONY dig. kamera NO húsmannet! Graach efkes oanjaan by Sjoerd v.d. Weide.

Posted in stichting yn 'e lijte

Rondleiding Tresoar

Zaterdag 24 oktober hebben 10 Hitzumers “Tresoar” in Leeuwarden bezocht. Op initiatief van de werkgroep die bezig is om informatieborden te maken is een rondleiding aangevraagd bij de archivaris, dhr. T. Kuipers, van Tresoar. De groep bestond uit de werkgroep … Continue reading

Posted in dorpsbelang, stichting yn 'e lijte | Tagged , , ,

Informatieborden in Hitzum

Dorpsbelang en Stichting Yn ´e Lijte hebben de handen ineen geslagen om drie informatieborden in Hitzum te realiseren. Dorpsbelang heeft een werkgroep samengesteld bestaande uit zes dorpsbewoners die als eerste activiteit de locaties hebben uitgezocht waar de borden in Hitzum … Continue reading

Posted in dorpsbelang, stichting yn 'e lijte | Tagged , , , ,

Dong Energy Solar Challenge Race aflevering 2 – Hitzum als voorbeeld voor alle Friese dorpen!

Afgelopen zaterdag was Hitzum wederom op televisie! In een reportage over ons vooruitstrevend dorpje voor wat betreft eigen energie voorziening in de vorm van wind- en zonne-ernergie bleek Hitzum een voorbeeld te zijn voor alle Friese dorpen! De reportage werd … Continue reading

Posted in algemeen, stichting yn 'e lijte, windmolenvereniging

Plaatsing van het eerste zonnepaneel

Dorpsgenoten, Op dinsdag 10 januari 2012 is de windmolenvereniging  Ut ‘e Lyte van start gegaan met een zonnepanelenactie. De actie is een groot succes geworden, binnenkort zullen er maar liefst 178 panelen geplaatst worden, verdeeld over  12 adressen in – en … Continue reading

Posted in algemeen, stichting yn 'e lijte, windmolenvereniging