Category Archives: vvh

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VVH

Woensdag 13 Februari 2019 20.00 uur in Us Doarpshus in de Boppeslach — Opening Mededelingen Notulen ledenvergadering 8 Maart 2018 Jaaroverzicht 2018 Financieel jaaroverzicht 2018 Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: Jehannes Hoekstra      Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot een half uur … Continue reading

Posted in vvh

Koningsdag 2018

Kom Dokkumer kaatsen in de Kerkbuurt bij het dorpshuis!! Voor iedereen vanaf 12 jaar starten wij om 13:30 met het Dokkumer kaatsen met aansluitend een gezellig matinee in het dorpshuis! Kom hierbij verkleed. Het thema is: Oranje boven! Vanaf 13:30 … Continue reading

Posted in Geen categorie, vvh

Rabobank Clubkas Campagne: Steun uw lokale club!

De coöperatieve gedachte van de Rabobank is dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom organiseren wij onder andere de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank Clubkas Campagne is er om lokale clubs, stichtingen en verenigingen financieel een steuntje in de … Continue reading

Posted in AED, Ald-Meiers Partij, algemeen, biljart, dorpsbelang, hitzkidz, Hitzum Aktief, ijsclub, kaatsen, nocht & wille, slachte, sovo, toneel, toneelvereniging, vvh | Tagged

Dorpsfeest 2017

Terwijl de laatste plastic betaalmuntjes uit de wasmachine rollen gaan onze gedachten nog even terug naar een fantastisch geslaagd dorpsfeest. De sfeer zat er al meteen goed in. Nagenoeg iedereen heeft gehoor gegeven aan de oproep om tuinversieringen te maken. … Continue reading

Posted in vvh | Tagged , ,

Dorpsfeest Hitzum – 23 en 24 juni 2017 – TUINVERSIERING

Bij een dorpsfeest hoort versiering, daarom willen wij iedereen vragen om creatief mee te doen met als thema “ Wild West “. Versier je huis met vlaggetjes en een (thema)tuinversiering en  maak kans op mooie prijzen! Plaats je versiering op … Continue reading

Posted in vvh | Tagged , ,