Tag Archives: Dorpshuis

SOVO 2017-2018

Posted in sovo | Tagged ,

Soos begint weer! Vrijdag aanstaande!!

Vrijdagavond a.s. gaan we weer los in “Us Doarpshûs”! De Soos voor een gezellige avond met een hapje en een drankje. Of kom meedoen met het Klaverjassen. Ook gaat het mannenbiljarten weer beginnen. Dus voor elk wat wils!

Posted in dorpshuis, soos | Tagged

Volg zaterdag as de Ald-Meiers Partij online!

Aanstaande zaterdag is het zover, de 18e Ald-Meiers Partij. De wedstrijd is de hele dag te volgen via de website!  Ons webteam staat de hele dag langs de lijn voor u klaar om live verslag te doen van deze geweldige … Continue reading

Posted in Ald-Meiers Partij, kaatsen | Tagged , , , , , , , , , ,

Jaarvergadering Dorpsbelang druk bezocht

Maandag 20 maart trok de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang zo’n dertig belangstellenden naar het dorpshuis. Onder de aanwezigen waren Wethouder Thiadrik Twerda, Joke Osinga van de VVD Waadhoeke en voor de FNP Waadhoeke dorpsgenoot Jan Dijkstra. Willem Seepma vertegenwoordigde Woningstichting NW-Friesland. … Continue reading

Posted in dorpsbelang | Tagged , , ,

PUB QUIZ – zaterdag 1 april 2017

Ter afsluiting van het afgelopen seizoen organiseert het Dorpshuis op zaterdag 1 april a.s. om 20.00 uur een Denken jullie de slimsten te zijn van Hitzum? Denken jullie veel te weten van sport, muziek, film en geschiedenis? Dan is DIT … Continue reading

Posted in dorpshuis | Tagged , ,