twintigers en dertigers

In de verschillende fasen van een mensenleven, zijn er ook verschillende fasen om stil te staan bij inspiratiebronnen. Rond de 20 is er veelal van alles wat op een pad komt van iemand. Het is een tijd om ook zelf, persoonlijk, een bepaald pad te kiezen of te gaan. Wie ontmoeten wij op die weg. En waar kunnen we wat aan hebben.
Eens in de drie maanden komt deze groep op een zondagavond bijeen. Om 18.00 uur beginnen we met een gemeenschappelijke maaltijd. Daarna bespreken we een bepaald thema dat als voedsel kan dienen ter inspiratie.
Weet je welkom om op deze avond of om zomaar eens langs te komen. Leiding: ds. Margarithe Veen

Daarnaast zijn er veel mensen actief in het vrijwilligerswerk voor de kerkelijke gemeente:
– Er is een bezoekersdienst die bezoekjes brengt aan jong en oud
– Er zijn mensen die de liturgieën, het kerkblad verzorgen en bezorgen
– Er is een Zendingscommissie die oog houdt voor projecten voor ontwikkelingslanden
– Er is een groep die de leiding van de kindernevendienst vormt
– Er is een aantal mensen dat de liturgische bloemschikking verzorgt
– Er is de mogelijkheid om omgehaald te worden wanneer u zelf niet naar de kerk kunt komen
– En zo zijn er nog veel meer activiteiten te noemen die u ook kunt vinden in ons informatieboekje dat voorjaar 2013 klaar is.

Comments are closed.