sovo

Soos voor ouderen, (SoVo) is een vereniging voor 50+ ers en is in 1989 opgericht, met als doel om iets voor de 50+ -ers van Hitzum en omstreken te organiseren. Ingaande het winterseizoen van 2013 – 2014 is de opzet van de SoVo wat aangepast.
We komen nu 1 x per maand bij elkaar op de derde donderdag middag van elke maand. Het tijdstip van beginnen staat op 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. De contributie zal per keer € 1,00 zijn met daarbij nog € 0,70 voor een kop koffie of thee.
Wat gaan we doen op deze middagen? Er kunnen gastsprekers komen, film of dia’s kijken, brei-middag, biljarten, spelmiddag, alles is mogelijk!
Het zou fijn zijn wanneer er een vaste groep bezoekers komt en dat we samen gezellige en inspirerende middagen krijgen. Inlichtingen voor deze middag kunt u krijgen bij:

Antje Plat, 0517-452550 en of Yke Dijkstra, 0517-452750.

Comments are closed.