toneelvereniging

Een groep enthousiaste toneelspelers heeft er voor gezorgd dat Hitzum al meer dan een kwart eeuw een eigen toneelvereniging heeft. Tot nu toe is de groep nog steeds even enthousiast.

Dit jaar spelen wij het stuk ‘Yn ´e prizen’ een stuk van Henk Sloots.

Koarte omskriuwing:

De straatprijs is gevallen! En de hele straat viert feest en is het geld al druk aan het uitgeven.

Zo ook de Bertha Bonkema. Een luxe reis, een nieuwe badkamer het kan allemaal er is geld zat. De aannemer voor de badkamer is al druk aan het slopen en heeft inmiddels de eerste benodigdheden ook al besteld. En ook tante Lydia komt nog even op visite met haar hondje en de koffer vol met? Tja wat zit daar nou eigenlijk in?

Ook de buren Pieter en Sjouk zijn het geld al lekker aan het uitgeven. Een nieuwe auto, luxe sierraden ach het kan allemaal, de straatprijs is gevallen dus geld in overvloed! Maar wie heeft er eigenlijk wat gewonnen? 

Regie: Ab Middendorp

Afgelopen jaar hebben wij het stuk “En wy bliuwe ek te sliepen” op verschillende locaties mogen uitvoeren.

Ziet u graag het toneelstuk “Yn ´e prizen” in uw eigen dorp/stad worden opgevoerd, schroom dan niet om contact op te nemen met onze voorzitter Gerard Gall.

Lidmaatschap:
De toneelvereniging is altijd opzoek naar nieuwe enthousiaste leden. Toneelervaring is niet nodig! In de winterperiode repeteert de toneelploeg één tot twee keer per week op de maandag- en woensdagavond. Afhankelijk van de vorderingen.

Indien u interesse heeft kunt u natuurlijk vrijblijvend contact opnemen met het bestuur.
De contributie bedraagt € 10,- per jaar.

Bestuur:
Mail: settroch@hitzum.com

Voorzitter: Gerard Gall  (06-11471526) 0517-235641
Penningmeester: Siemon Viëtor (06-22599044)
Secretaris: Bettie Tichelaar

Comments are closed.