bestuur

functie naam vereniging telefoon
(DB) voorzitter Dhr. C.Kramer   0517-452768
(DB) secretaresse Mevr.Y.Dijkstra – Stegenga reisvereniging 0517-452750
(DB) penningmeester Dhr. C. Pasma dorpsbelang 0517-452883
boekhouding Joukje Politiek    
lid (AB) Dhr. E. Kleine Rammelkamp IJsclub  
lid (AB) Sijke Wynia Biljartvereniging  
lid (AB) Dhr. T. Hettinga Windmolenvereniging  
lid (AB) Mevr. A. Plat Sovo  
lid (AB) Mevr. J. Koopmans Toneelvereniging  
lid (AB) Dhr. T. Zijlstra Begrafenisvereniging  
lid (AB) Dhr. P.S. Viëtor Kerk  
lid (AB) Dhr. J. Hoekstra V.V.H.  
lid (AB) Mevr. H. Schukken-Postma Jeugdclub  
lid (AB) Mevr. C. van Beekhuizen Kaatsvereniging  

Ook nieuwe verenigingen kunnen/mogen een aanvraag doen naar het bestuur om participerend lid te worden.
Ze kunnen dan mee participeren in het bestuur van:
“Stichting Dorpshuis Hitzum”. Het bestuur kan zo een bredere draagkracht krijgen.

Comments are closed.