vrijwilligers rooster

Voor alle vrijwilligers van: “Us Doaprshûs”. Seizoen 2015 / 2016.

Hierbij komt het nieuwe vrijwilligers schema of door de brievenbus of via de / e-post
De indeling is weer een weinig aangepast. Er zijn vrijwilligers die zich hebben afgemeld. Voor deze mensen nogmaals een woord van dank voor het vele werk wat ze voor het dorpshuis hebben gedaan! Ook hebben nieuwe vrijwilligers zich gemeld. Prachtig!
Om al deze nieuwe vrijwilligers ook daadwerkelijk te laten helpen moest het schema aangepast.
Na het maken van de opzet en vele malen het invullen van de namen, het was weer een heel gepuzzel, is het nu klaar.
Er staan mensen op de reserve lijst die ook graag gebeld willen worden. Lukt het niet om je dienst te draaien vraag dan de reservisten.

Uitleg van het schema:
Kolom 1; geeft het weeknummer aan;
kolom 2; geeft alle dagen van de week aan
kolom 3: het schema van de afvalcontainers (is een aardigheidje)
kolom 4: de activiteiten: de soos met kaarten, herenbiljart en café. Op de laatste vrijdag van de maand alleen kaarten. De donderdagavond ervoor het herenbiljart. We gaan ervan uit dat de heren zelf de bardienst draaien op deze avond, net als de dames dit op de dinsdagavond doen! Ook staan de vergaderingen van het dorpshuis bestuur erop. DB – dh = Dagelijks Bestuur en AB –dh = Algemeen Bestuur. Liefst op zondag de “BAG “ nageteld en gecontroleerd, naar Joukje Politiek brengen.
Kolom 5: de namen van de bardienst voor deze week. De bovenste persoon coördineert de week.
Kolom 6: de vrijdagavond bardienst groep. Hier staan soms 3 personen met een tijd erachter.
Kolom 7: als laatste kolom de schoonmaakploeg. Sleutel weer doorgeven.

Voor de schildersclub hoef je niet naar het dorpshuis: dit regelt Tjibbe Geertsma allemaal.

Vrijdag avond / café:
In dit blokje staan soms meerdere mensen. Dat betekent dat er 2 van die ploeg dienst hebben.
Diegene die eerst staat is verantwoordelijk. De bovenste haalt dan de sleutel met pong bij de verantwoordelijke van de barploeg vandaan en brengt deze ook weer terug.

Schoonmaak:
De sleutel van de schoonmaak blijft rouleren.
Hiervoor geld, wie eerst genoemd wordt is verantwoordelijk, deze zorgt ervoor dat de sleutel persoonlijk doorgegeven wordt aan de volgende! Niet in de brievenbus doen!

De namen van de bestuursleden en van de vrijwilligers met hun telefoon nummer staan allemaal op de lijst. Klopt er iets niet of verandert er iets dan horen wij dat graag, zodat het aangepast kan worden.
Ruilen mag altijd, maar wel zelf regelen en doorgeven aan je ploegleden.
Ook is er als bijlage “Taken en verantwoordelijkheden van de barploeg werkzaamheden”.
Hier staat veel info op, lees het rustig door, bij twijfel vragen.
We hopen op een plezierige samenwerking!

 

Klik hier voor de PDF van het rooster 2015-2016

Comments are closed.