Zoekresultaten voor “sovo”

Stichting Yn ‘e Lijte

“Yn ‘e lijte”  is een stichting die de ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling) status toegekend heeft gekregen. Tijdens de oprichting is er een kennismakingsbrief uitgegaan met een korte uitleg en informatie over het doel van de stichting. Met dit artikel proberen wij de stichting nog een keer bij u onder de aandacht te brengen en…
Lees verder


januari 6, 2019 0

Ouderen

De Sovo is een soos voor (oud)Hitzumers en heeft nu 18 leden.Voor de soosleden begint het seizoen op de 1e donderdagmiddag in oktober en vervolgens is er eens in de twee weken een bijeenkomst.Deze middagen staan in het teken van gezelligheid, elkaar treffen en zien onder het genot van een kopje koffie of thee. Hierbij…
Lees verder


januari 6, 2019 0

Bestuur Doarpshûs

Het algemeen bestuur, dat naast het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) bestaat uit afgevaardigden van de verenigingen die in Hitzum actief zijn namelijk: Begrafenisvereniging;  IJsclub;  Biljartvereniging; Windmolenvereniging; Sovo / gym; Toneelvereniging; Dorpsbelang; (waaronder de jeugd) PKN; V.V.H.; Kaatsvereniging. Het bestuur mag een aantal mensen vragen om op persoonlijke titel zitting te nemen in het…
Lees verder


januari 6, 2019 0

Doarpshûs

De “Ald skoalle” werd jaren door de Kerkelijke gemeenschap van Hitzum gebruikt om vergaderingen te houden. Vanaf ongeveer 1948 werd het gebouw ook toegankelijk voor niet kerkelijke activiteiten. Er is toen een commissie uit een drietal bewoners gestart met het uitzoeken om van het kerkelijk gebouw een dorpshuis te realiseren. De eerste begroting kwam op      …
Lees verder


januari 6, 2019 0