Auteur: Redactie

Jaarvergadering iisclub Wês Klaer

Uitnodiging voor de ledenjaarvergadering van iisclub “ wês klaer “ op zaterdag 9 november 2019 om 20.00 uur in ’t Doarpshûs. Agenda Opening Verslag vorige ledenvergadering Mededelingen Financieel verslag en benoeming kascommissie Skoft mei kofje en sniestjer (zet alvast in je agenda) Schaatsen 11-stedenhal Leeuwarden: zondag 16 februari 2020 Bestuursverkiezingen Aftredend en herkiesbaar : Tabe…
Lees meer


november 5, 2019 0

Onthulling tussenwand en HHB

Afgelopen zaterdag was het Burendag! Tijdens deze avond is de afbeelding op de tussenwand in het dorpshuis onthult! Na overleg binnen het bestuur is besloten een commissie in te stellen van drie mensen die de tussenwand in het dorpshuis wilden voorzien van een mooie afbeelding. Dit kwam voort uit het advies van de interieur stylist…
Lees meer


oktober 1, 2019 0

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsbelang vergadert iedere eerste woensdagavond van de maand. Deze vergaderingen vinden plaats in het dorpshuis.Vanaf oktober heeft u de mogelijkheid om op deze vergaderingen van 19.30 tot 20.00 uur binnen te lopen met vragen of onderwerpen waarvan u dorpsbelang op de hoogte wilt brengen. Dit jaar betreft het de volgende data: 2 oktober 6 november…
Lees meer


september 18, 2019 0