Zoekresultaten voor “dorpshuis”

Faciliteiten Doarpshûs

Faciliteiten Wat zijn de mogelijkheden binnen ons dorpshuis? De vrijwilligers van het dorpshuis kunnen heel veel voor u doen: Als er een afspraak gemaakt wordt voor het gebruik van het dorpshuis, dan kunnen de wensen geïnventariseerd worden. Natuurlijk wordt dit alles in goed overleg met de aanvrager georganiseerd. Een passende offerte kan worden gemaakt. Nieuw…
Lees verder


januari 6, 2019 0

Donateur Doarpshûs

Donateur Iedere inwoner van Hitzum kan donateur worden van Stichting Dorpshuis Hitzum. Waarom donateur worden van het dorpshuis? Het dorpshuis is de ontmoetingsplaats voor alle (oud) inwoners van Hitzum hun familieleden, vrienden en kennissen en of andere belangstellenden. Hier worden de sociale contacten gemaakt en onderhouden. Het dorpshuis is in deze drukke tijd een plek…
Lees verder


januari 6, 2019 0

Bestuur Doarpshûs

Bestuur: Het algemeen bestuur, dat naast het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) bestaat uit afgevaardigden van de verenigingen die in Hitzum actief zijn namelijk: Begrafenisvereniging;  IJsclub;  Biljartvereniging; Windmolenvereniging; Sovo / gym; Toneelvereniging; Dorpsbelang; (waaronder de jeugd) PKN; V.V.H.; Kaatsvereniging. Het bestuur mag een aantal mensen vragen om op persoonlijke titel zitting te nemen in…
Lees verder


januari 6, 2019 0

Doarpshûs

De geschiedenis van: “Stichting Dorpshuis Hitzum”. De “Ald skoalle” werd jaren door de Kerkelijke gemeenschap van Hitzum gebruikt om vergaderingen te houden. Vanaf ongeveer 1948 werd het gebouw ook toegankelijk voor niet kerkelijke activiteiten. Er is toen een commissie uit een drietal bewoners gestart met het uitzoeken om van het kerkelijk gebouw een dorpshuis te…
Lees verder


januari 6, 2019 0