Ald-Meiers Partij

Ald-Meiers Partij

De 100-jarige kaatsvereniging (opgericht 6 mei 1904) “De Eendracht” in Hitzum is in 2000 gestart met de organisatie van de Ald-Meiers Partij. Deze wedstrijd is ontstaan door een intensieve samenwerking tussen de kaatsvereniging en voormalig minister Pieter Winsemius. De roots van de familie Winsemius liggen in Hitzum. Hun belangstelling voor de kaatssport was gewekt door een kaatsdemonstratie tijdens een familiereünie op Westerhitzum in 1997. Er werd in die tijd, als gevolg van het belangrijker worden van het dameskaatsen in het algemeen, nagedacht over een wedstrijd in de vorm van de Freule, maar dan voor meisjes. Mede doordat Hitzum in die tijd een sterk meisjespartuur had, hield men zich daar intensiever bezig met dat vraagstuk. Door de samenwerking met de familie Winsemius zag Hitzum kans in dat gat te springen.

Vanaf het begin is veel aandacht besteed aan de organisatie en de vorm om de Ald-Meiers Partij een toppartij voor meisjes te laten worden. Door de goede voorbereiding en onder andere het in ere herstellen van oude tradities is kv “De Eendracht” daar in geslaagd. De loting vindt plaats in het dorpshuis daags voor de PC, door de koningin van de dames PC van het jaar daarvoor. Alle deelnemende kaatsverenigingen wordt gevraagd op de dag van de wedstrijd met hun verenigingsvaandel en of -vlag naar Hitzum te komen. Na de officiële ontvangst in het dorpshuis gaat men in optocht naar het kaatsveld, met het muziekkorps voorop. Eenmaal op het fraai aangeklede, intieme kaatsveld aanbeland, wordt iedere deelneemster aan het publiek voorgesteld. De meisjes hebben het gevoel alsof zij een arena betreden.

2018 – Ereronde partuur Makkum

De Ald-Meiers Partij is een wedstrijd voor meisjes van 15 tot en met 17 jaar, die net als bij de Freule, de partij eenmaal kunnen winnen. Naast de eer die inmiddels met deze partij gepaard gaat, zijn er hele mooie prijzen te winnen. Alle winnaars ontvangen een luxe horloge. Voor hen is er als klapstuk natuurlijk de wisselprijs, aangeboden door de families Winsemius en Fockema Adreae, nazaten van oud-landpachters (meiers) in Hitzum. De Sulveren Pong voorstellende een beurs, zoals de meiers die ooit moeten hebben gehad als ze de pacht moesten betalen. Er wordt getracht de prijsuitreiking te laten doen door een “mystery guest” en de echtgenote van de CdK. van Fryslân. Door de aanstelling van een nieuwe CdK. in Fryslân ziet de prijsuitreiking er tegenwoordig net iets anders uit. De met kransen behangen winnaars maken tot besluit nog een rondrit met paardenaanspanning door het dorp.

De Ald-Meiers Partij spreekt de meisjes intussen zo aan dat het winnen in Hitzum even belangrijk wordt gevonden dan het winnen van het NK. Het maakt de plaats duidelijk die “Kommisje Ald-Meiers Partij” met zijn gedegen uitgevoerd initiatief inmiddels heeft verworven.