Laatste Eer

Uitvaartvereniging D.L.E. is er voor iedereen en staat voor een uitvaart die met respect en zonder winstoogmerk wordt uitgevoerd door mensen die de uitvaart in eigen dorp voor de inwoners en oud inwoners willen verzorgen. Hoofddoel van de vereniging is het verzorgen van de uitvaart door het verlenen van diensten. Onze bode verzorgt de uitvaart van de eerste melding van overlijden tot en met het evaluatiegesprek na de uitvaart.

De vereniging is in 1907 opgericht en verzorgt zowel begrafenissen als crematies.

Leden van de vereniging krijgen een ledenkorting van (nu) € 1250,00 bij een jaarcontributie van (nu) € 20,00. Als men als volwassene lid wordt, dient het lid een “ inkoopsom” te betalen welke afhankelijk is van de leeftijd. Ook is het mogelijk om “procentslid” te worden: de ledenkorting is dan afhankelijk van de leeftijd op moment van lid worden. Voor mensen die een (kapitaal)verzekering hebben afgesloten, is de vereniging ook aantrekkelijk: u weet wie uw uitvaart verzorgt en bent vrij in uw keuzes. Omdat de vereniging zonder provisies en bonussen werkt, bent u er zeker van dat de uitvaart geen commerciële aangelegenheid wordt.

U bent natuurlijk op de ledenvergadering ook van harte welkom met uw vraag/vragen. Uiteraard kunt u uw vraag ook kwijt bij de voorzitter G. van Wallinga tel 0517 452823 of de secretaris J. Kampen tel: 0517 452806, mail-adres: uitvaartvereniging@hitzum.com

Bode: Mevr. Reina Smit (06-22928111)
Reservebode: Mevr Rennie Niezink (06-13876634)