Kerkgebouwen en vieringen

Kerkgebouwen
Protestantse Kerk te Achlum, de Terp 1, Achlum
Protestantse Kerk te Hitzum, Kerkbuurt , Hitzum

Vieringen 
Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.
De vieringen beginnen om 9.30 uur. Iedere viering is er kindernevendienst voor de kinderen van 4-12 jaar.