Verenigingen

Hitzum is een klein dorp met een rijk verenigingsleven, waarbij veel vrijwilligers samenwerken om vorm te geven aan de activiteiten die door de verenigingen georganiseerd worden. Het hele jaar door vinden deze activiteiten voor jong en oud in Hitzum plaats.

De verenigingen kunnen van diverse aard zijn zoals bijvoorbeeld verenigingen met veel buitenactiviteiten zoals bij het kaatsen en jeu de boules. In de zomer wordt er door de VVH een dorpsfeest georganiseerd met tent en feestelijke activiteiten.

Daarnaast kent Hitzum in de winter ook een aantal verenigingen die tijdens de koude dagen voor vertier zorgen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de toneelvereniging, de soos, de biljartvereniging, jeugdavonden en de ijsclub.

Ook kent het dorp een eigen begrafenisvereniging.

De vereniging Dorpsbelang is binnen het dorp een belangrijke spil voor het wel en wee van de belangen van de dorpsbewoners.