Word ook adverteerder

Met jaarlijks ca. 35.000 pagina weergaves en 6500 gebruikers is Hitzum.com een veel bezochte website met algemene berichten van de verschillende verenigingen en de laatste ‘nijsgjirrigheden’ van het dorp.
De website wordt sinds februari 2011 actief bijgehouden door een enthousiast team; vandaag materiaal aangeleverd, vandaag op de site!

Wij kunnen een advertentie voor u plaatsen middels een button, die gelinkt staat naar de website of het e-mailadres van uw bedrijf.
De minimale periode voor plaatsing is één kalendermaand.

Formaat buttonplaatsing:
maximaal 200 x 106 beeldpixels (72 DPI – max. 20 kB).

Kosten
Eén kalendermaand………. € 10,-*
Eén kwartaal………………… € 25,-*
12 maanden…………………. € 90,-*

* Hitzum.com is niet BTW plichtig

  • De periode van plaatsing wordt van tevoren gereserveerd.
  • Facturering geschied per e-mail, middels een PDF, die u kunt printen om vervolgens in uw administratie op te nemen.
  • Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te zijn.