Wês Klaer

Zodra het in het begin van het winterseizoen dreigt te gaan vriezen wordt de ijsbaan van de Hitzumer ijsclub onder water gezet. In de hoop dat de dorpsbewoners in de winter een “streekje” op de baan kunnen zetten. De ijsclub is in 1922 opgericht met als doel het bevorderen van ijsvermaak voor de dorpsbewoners. Dit gebeurde op verschillende manieren, bijvoorbeeld door onderlinge wedstrijden te organiseren, tochten te rijden etc.

Vanaf 1984 beschikt de ijsclub over een eigen ijsbaan bij de brug verscholen tussen de bomen en de Arumervaart. Als er geschaatst kan worden, is de ijsbaan tot 21:30 goed verlicht. De ijsclub beschikt over een heuse ‘koek-en-zopie-tent’ die tijdens de wedstrijden geopend is.

Tijdens de ijsvrije winters organiseert de ijsclub voor haar leden 1x per jaar een middag schaatsen op de kunstijsbaan de Elfstedenhal in Leeuwarden.

De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats in november aan het begin van het winterseizoen. De ijsclub is aangesloten bij de IJswegencentrale.

De contributie voor een huishouding met kinderen beneden de 16 jaar bedraagt €6,00. Jongeren van 16 en 17 jaar(aspirantlid) betalen € 3.00 en leden van 18 jaar en ouder betalen € 6.00.

Contactpersoon:  Marijke Bootsma
Tel.nr. 0517 – 45 27 68
Mail, klik hier