PongStipers

PongStipers

De Ald-Meiers Partij is inmiddels aan zijn 20-jarig jubileum toe en is uitgegroeid tot een prachtig kaatsevenement.

Met hulp van vele vrijwilligers wordt het kaatsveld in Hitzum jaarlijks omgetoverd tot een feestelijk wedstrijdveld waar de meisjes vol vuur strijden om hun naam bijgetekend te krijgen in het zilveren boek der winnaars.

Wil je ook Pongstiper worden?
Neem dan contact op met de commissie Ald-Meiers Partij in de bestuurstent tijdens de partij op de eerste zaterdag va de maand augustus, of via de mail of vul het inschrijfformulier in.