KV de Eendracht

De kaatsvereniging is de grootste vereniging van Hitzum. De vereniging telt rond de 100 leden.

Het kaatsseizoen start eind april en eindigt in september. Tijdens het seizoen worden er verschillende kaatswedstrijden georganiseerd. Gewone ledenwedstrijden maar ook een 30+ partij, nachtkaatsen en de Ald-Meiers Partij, om maar een paar voorbeelden  te noemen.

Naast de ledenwedstrijden worden er ook KNKB en Federatie wedstrijden georganiseerd.

Competitie kaatsen:
Heren, Dames en zachte bal dinsdagavond 19:15 uur (2 mei t/m  5 september m.u.v. bouwvak)