Bestuur Doarpshûs

Bestuur:

Het algemeen bestuur, dat naast het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) bestaat uit afgevaardigden van de verenigingen die in Hitzum actief zijn namelijk: Begrafenisvereniging;  IJsclub;  Biljartvereniging; Windmolenvereniging; Sovo / gym; Toneelvereniging; Dorpsbelang; (waaronder de jeugd) PKN; V.V.H.; Kaatsvereniging.

Het bestuur mag een aantal mensen vragen om op persoonlijke titel zitting te nemen in het dagelijks of algemeen bestuur.

Nieuwe verenigingen kunnen/mogen ook een aanvraag doen naar het bestuur om participerend lid te worden.
Ze kunnen dan mee participeren in het bestuur van: “Stichting Dorpshuis Hitzum”. Het bestuur krijgt op die manier een bredere draagkracht en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

FUNCTIENAAMVERENIGINGTELEFOON
(DB) voorzitter

Persoonlijke titel

(DB) secretaris
Yke Dijkstra – Stegenga
Persoonlijke titel
0517 452750
(DB) penningmeesterTabe ZijlstraBegrafenis vereniging06 305 53 474
.
.
lid (AB)Eric Kleine RammelkampIJsvereniging
lid (AB)Bouwe Blanksma Biljartvereniging
lid (AB)Sjoerd vd WeideWindmolenvereniging
lid (AB)vacantSovo/gym
lid (AB)Janny KoopmansToneelvereniging
lid (AB)Anita Heddema – de HeijVerenging voor Dorpsbelang
lid (AB)Lammert van DijkPKN
lid (AB)Jehannes HoekstraVereniging Volksvermaak Hitzum
lid (AB)Nico van BaarsenKaatsvereniging
lid (AB)vacant

Voor informatie kunt u contact opnemen met Yke Dijkstra,
0517-452248 of b.g.g. naar 0517-452750.