HITZUM.COM

NIJSGJIRRICHHEDEN ÚT IT DOARP HITSUM

Laatste nieuws

Hitzum mag een klein dorp zijn maar waar een klein dorp groot in kan zijn blijkt uit de vele activiteiten het hele jaar door.

Nieuws Coronavirus

Zoals jullie wellicht wel weten zijn er in verband met het Coronavirus nieuwe ontwikkelingen. Hieronder zullen wij al het nieuws voor jullie bundelen. 21 november: Us Doarpshûs gedeeltelijk open Hierbij[…]

Read more
november 5, 2020 0

Oud papier Hitzum

Beste bewoners van Hitzum,Iedere laatste zaterdag van de maand wordt door vrijwilligers het oud papier opgehaald in Hitzum. Dit wordt verzameld met een trekker met ladewagen. Nu merken de vrijwilligers[…]

Read more
mei 12, 2021 0

Voorjaar in Hitzum… Stuur een originele lente-foto

April is aangebroken. In Hitzum lopen alweer heel wat lammetjes rond en de narcissen bloeien volop. Hebt u een leuke foto van Hitzum in het voorjaar 2021?? Stuur deze gerust[…]

Read more
april 5, 2021 0

It kin heve! Ijsbaan Hitzum open!

11-2-2021 IJSBAAN GEOPEND ALLEEN VOOR LEDEN! NIET-LEDEN KUNNEN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE IJSBAAN. Vanmiddag vanaf 13.00 uur is de ijsbaan geopend voor kinderen tot 16 jaar. Vanavond van 18.30[…]

Read more
februari 11, 2021 0

Us Doarpshûs

Centrum van het dorp

LEES MEER

Ald-Meiers Partij

De ALLERbelangsrijkste kaatspartij voor meisjes

LEES MEER

Geschiedenis

Hystorisch overzicht van het terpendorp Hitzum

LEES MEER

Verenigingen

Sport, spel, cultuur en meer

LEES MEER
Een terpdorp reeds vanaf het begin van de jaartelling!

Hitzum is een van de oudste dorpen van de Waadhoeke.

Hitzum is een van de oudste dorpen van de Waadhoeke. Het is een terpdorp, waarvan de eerste bewoning dateert vanaf het begin van de jaartelling. In en rond het dorp zijn er nog een aantal terpen te vinden. Rond de eeuwwisseling is een groot aantal terpen afgegraven. In het dorp zijn nog een aantal steilranden van deze afgravingen te vinden. Daarnaast zijn er een aantal percelenafgeticheld voor panwerken en tegelfabricage. Langs de westkant van het dorp loopt de Arumervaart. Vanaf deze vaart loopt een opvaart naar de Noorderbuurt.

NAAR GESCHIEDENIS

ALD-MEIERS PARTIJ sinds 2000

De 100-jarige kaatsvereniging (opgericht 6 mei 1904) “De Eendracht” in Hitzum is in 2000 gestart met de organisatie van de Ald-Meiers Partij. Deze wedstrijd is ontstaan door een intensieve samenwerking tussen de kaatsvereniging en voormalig minister Pieter Winsemius. De roots van de familie Winsemius liggen in Hitzum. Hun belangstelling voor de kaatssport was gewekt door een kaatsdemonstratie tijdens een familiereünie op Westerhitzum in 1997. Er werd in die tijd, als gevolg van het belangrijker worden van het dameskaatsen in het algemeen, nagedacht over een wedstrijd in de vorm van de Freule, maar dan voor meisjes. Mede doordat Hitzum in die tijd een sterk…

LEES MEER

VOLG ONS, op Facebook!

US DOARPSHUS, centrum van verbintenis

De “Ald skoalle” werd jaren door de Kerkelijke gemeenschap van Hitzum gebruikt om vergaderingen te houden. Vanaf ongeveer 1948 werd het gebouw ook toegankelijk voor niet kerkelijke activiteiten. In 1971 werd de Stichting Us Doarpshûs officieel opgericht. Door de jaren heen is het gegroeid naar het kloppende hart van het dorp, zowel zomers als ‘s winters. In 2014 is de laatste verbouwing afgerond en het resultaat mag er zijn!

LEES MEER

Foto’s van Hitzum

Check it out

Ald-Meiers Partij 2021

CHECK IT OUT

Doarpsfeest 2021

CHECK IT OUT

Website commissie leden

Ons team bestaat uit:

Hanne Kramer

onderhoud – fotografie – nieuwsgierig


Geeske Vellenga

onderhoud – administratie – fotografie – verbinder


Marijke Bootsma

onderhoud – fotografie – kritisch


Irma Rijskamp

creatie – onderhoud – administratie – backup


225

INWONERS

20 jaar

HITZUM.COM

4

COMMISSIELEDEN

Contact

Mocht er iets niet duidelijk zijn of u wilt meer informatie over de website in de vorm van sponsoring, advertentieplaatsing of materiaal aanleveren, vul dan onderstaand formulier in.

[contact-form-7 id="257" title="Contact form 1"]

Met dank aan onze sponsors

Zonder adverteerders kan de website Hitzum.com niet bestaan. Wij zijn onze sponsors ook zeer dankbaar voor hun steun.