HITZUM.COM

NIJSGJIRRICHHEDEN ÚT IT DOARP HITSUM

Laatste nieuws

Hitzum mag een klein dorp zijn maar waar een klein dorp groot in kan zijn blijkt uit de vele activiteiten het hele jaar door.

Activiteiten in Hitzum februari – juli 2024

Er zijn weer leuke activiteiten gepland in en rond het Dorpshuis. Hieronder alle activiteiten en waar je kunt aanmelden. Meer informatie verschijnt in dit bericht. Veel plezier! 23 februari en[…]

Read more
februari 14, 2024 0

Excursie naar het Gruttoland

Uitnodiging voor alle dorpsbewoners van Hitzum,Windmolenvereniging Út ‘e lijte organiseert op zaterdag 8 juni een excursie naar het Gruttolandnabij Wommels. De excursie is van 10.00 tot 12.00 uur en daarna[…]

Read more
mei 29, 2024 0

Gouddelven in Hitzum

Ná de Slachtemarathon wacht Hitzum alweer een nieuw avontuur. Deze zomer gaat namelijk ‘Gouddelven in Hitzum’ van start, een project van Dorpsbelang voor inwoners van 16 tot ca. 40 jaar.[…]

Read more
mei 27, 2024 0

Activiteiten in Hitzum

Klik hier voor de agenda

Ald-Meiers Partij

CHECK IT OUT

Doarpsfeest

CHECK IT OUT
Een terpdorp reeds vanaf het begin van de jaartelling!

Hitzum is een van de oudste dorpen van de Waadhoeke.

Hitzum is een van de oudste dorpen van de Waadhoeke. Het is een terpdorp, waarvan de eerste bewoning dateert vanaf het begin van de jaartelling. In en rond het dorp zijn er nog een aantal terpen te vinden. Rond de eeuwwisseling is een groot aantal terpen afgegraven. In het dorp zijn nog een aantal steilranden van deze afgravingen te vinden. Daarnaast zijn er een aantal percelenafgeticheld voor panwerken en tegelfabricage. Langs de westkant van het dorp loopt de Arumervaart. Vanaf deze vaart loopt een opvaart naar de Noorderbuurt.

NAAR GESCHIEDENIS

ALD-MEIERS PARTIJ sinds 2000

De 100-jarige kaatsvereniging (opgericht 6 mei 1904) “De Eendracht” in Hitzum is in 2000 gestart met de organisatie van de Ald-Meiers Partij. Deze wedstrijd is ontstaan door een intensieve samenwerking tussen de kaatsvereniging en voormalig minister Pieter Winsemius. De roots van de familie Winsemius liggen in Hitzum. Hun belangstelling voor de kaatssport was gewekt door een kaatsdemonstratie tijdens een familiereünie op Westerhitzum in 1997. Er werd in die tijd, als gevolg van het belangrijker worden van het dameskaatsen in het algemeen, nagedacht over een wedstrijd in de vorm van de Freule, maar dan voor meisjes. Mede doordat Hitzum in die tijd een sterk…

LEES MEER

US DOARPSHUS, centrum van verbintenis

De “Ald skoalle” werd jaren door de Kerkelijke gemeenschap van Hitzum gebruikt om vergaderingen te houden. Vanaf ongeveer 1948 werd het gebouw ook toegankelijk voor niet kerkelijke activiteiten. In 1971 werd de Stichting Us Doarpshûs officieel opgericht. Door de jaren heen is het gegroeid naar het kloppende hart van het dorp, zowel zomers als ‘s winters. In 2014 is de laatste verbouwing afgerond en het resultaat mag er zijn!

LEES MEER

VOLG ONS, op Facebook!

225

INWONERS

20 jaar

HITZUM.COM

4

COMMISSIELEDEN

Contact

Mocht er iets niet duidelijk zijn of u wilt meer informatie over de website in de vorm van sponsoring, advertentieplaatsing of materiaal aanleveren, vul dan onderstaand formulier in.

    Met dank aan onze sponsors

    Zonder adverteerders kan de website Hitzum.com niet bestaan. Wij zijn onze sponsors ook zeer dankbaar voor hun steun.