HITZUM.COM

NIJSGJIRRICHHEDEN ÚT IT DOARP HITSUM

Nieuwe site Ald-Meiers Partij

Laatste nieuws

Hitzum mag een klein dorp zijn maar waar een klein dorp groot in kan zijn blijkt uit de vele activiteiten het hele jaar door.

Oud papier 20 juli

Dag allemaal, Het oud papier wordt op zaterdag 20 juli opgehaald. Dit in verband met de Ald-Meiers Partij. Graag delen! Vriendelijke groeten, De oud papier vrijwilligers

Read more
juli 16, 2024 0

Hitzumer Jeu de Boules kampioenschap

Het kampioenschap voor Hitzumers en oud-Hitzumers. Doen jullie ook mee? Opgave via Jolanda.

Read more
juni 22, 2024 0

ALD-MEIERS PARTIJ

Naar de nieuwe site

Volg ons op Facebook

Naar Facebook
Een terpdorp reeds vanaf het begin van de jaartelling!

Hitzum is een van de oudste dorpen van de Waadhoeke.

Hitzum is een van de oudste dorpen van de Waadhoeke. Het is een terpdorp, waarvan de eerste bewoning dateert vanaf het begin van de jaartelling. In en rond het dorp zijn er nog een aantal terpen te vinden. Rond de eeuwwisseling is een groot aantal terpen afgegraven. In het dorp zijn nog een aantal steilranden van deze afgravingen te vinden. Daarnaast zijn er een aantal percelenafgeticheld voor panwerken en tegelfabricage. Langs de westkant van het dorp loopt de Arumervaart. Vanaf deze vaart loopt een opvaart naar de Noorderbuurt.

NAAR GESCHIEDENIS

US DOARPSHUS, centrum van verbintenis

De “Ald skoalle” werd jaren door de Kerkelijke gemeenschap van Hitzum gebruikt om vergaderingen te houden. Vanaf ongeveer 1948 werd het gebouw ook toegankelijk voor niet kerkelijke activiteiten. In 1971 werd de Stichting Us Doarpshûs officieel opgericht. Door de jaren heen is het gegroeid naar het kloppende hart van het dorp, zowel zomers als ‘s winters. In 2014 is de laatste verbouwing afgerond en het resultaat mag er zijn!

LEES MEER

Contact

Mocht er iets niet duidelijk zijn of u wilt meer informatie over de website in de vorm van sponsoring, advertentieplaatsing of materiaal aanleveren, vul dan onderstaand formulier in.

    Met dank aan onze sponsors

    Zonder adverteerders kan de website Hitzum.com niet bestaan. Wij zijn onze sponsors ook zeer dankbaar voor hun steun.