Woningbouw

Tegenwoordig wonen de meeste mensen aan de zuidkant van de Hoofdweg.

In de eerste helft van de vorige eeuw was het anders. In de Noorderbuurt, de zogenaamde “Bargebuorren”, woonden de meeste mensen. In de jaren 50 kreeg Hitzum nieuwbouw, dit waren de Woningwetwoningen. Het was de tijd van de woningkrapte en men moest toestemming hebben om in een bepaald huis te mogen wonen. Toen de nieuwe woningen werden gebouwd, in blokjes van 2, moest de ene helft worden bewoond door mensen die uit de voormalige “Nederlands Indië” waren gerepatrieerd en de andere woning mochten dan door de plaatselijke bevolking worden bewoond.

Zo is er in Hitzum twee keer een woning toebedeeld aan teruggekeerde rijksgenoten. Langzamerhand is zo de Kerkbuurt en Feikemastraat volgebouwd. Er werden de oude huizen afgebroken zoals de boerderij van Durk Feikema en R. Barwegen. De Feikemastraat is hier naar vernoemd.In de jaren 60 en heeft de kerkvoogdij ook nog eens een kwam blok van twee huizen gebouwd, vooral om de school van voldoende leerlingen te voorzien. In de jaren 80 is de hier JP. van Dijkstraat aangelegd en volgebouwd. Hierna is men in de jaren 90 met het huidige nieuwbouwplannen begonnen, de Ds. Dijkstraweg.

Door de jaren heen zijn er veel woningen in Hitzum afgebroken. In de Noorderbuurt stonden vroeger aan de rechterzijde aan het begin de woning van de fietsenmaker A. van Buren, daarnaast een dubbele woning en daarna een “komelkers-spultsje” met een hooiberg. Waar nu de woning van de fam. Pasma staat, op Noorderbuurt 3a, stond vroeger een woonkazerne met hierin vier gezinnen. Tegenover Noorderbuurt 5, wat nu tuin is, stonden drie woningen onder één kap. In de Kerkbuurt stond vroeger naast het dorpshuis de zogenaamde “klimmerhuskes”, dit waren twee woningen onder één kap. Tegenover Kerkbuurt 21, de vroegere timmerwinkel, stond een huis en een Komelkersspultsje. Aan het begin van de Feikemastraat stond de boerderij van D. Feikema. Ongeveer honderd meter achter de voormalige openbare lagere school in noordelijke richting stond de boerderij van Joh. Reitsma.

Bij de brug naast hoofdweg 24 stond nog een huis en tussen de beide bruggen in stond nog een dubbele woning. Ongeveer 100 meter achter de boerderij (dit is Hitzumerweg 9) van de fam. Wallinga, stond nog een huis in zuidelijke richting. Aan de andere kant van Hitzum tussen Wester Hitzum 1 (boerderij van fam. van Dyk) en Sopsum 1 (boerderij van fam. Hettinga) stond vroeger ook nog een arbeiderswoning. Aan het Binnenpad, ongeveer 100 meter voor Binnenpad 2 (boerderij van fam. Wijnia), stond ±200 meter in oostelijke richting de boerderij van de familie Koudenburg.

Sinds het begin van de jaren 60 zijn er straatnamen in Hitzum. Hiervoor werden deze namen ook wel gebruikt, maar het officiële postadres werkte met nummers. Zo was het huis achter de fam. Wallinga Hitzum 1, Binnenpad 2 was Hitzum 9 en oude weg 3 was Hitzum 85. Dit zijn zo enkele voorbeelden van vroegere nummering van Hitzum.