Vrijwilligers Doarpshûs

Het dorpshuis heeft geen betaalde krachten, alles wordt gedaan door vrijwilligers. Dit verdient een zeer grote pluim voor iedereen! Er wordt jaarlijks een nieuw schema opgesteld. Hierin staat per week wie wanneer ‘dienst’ heeft. Dit is onderverdeeld in weeknummer; bardienst; kroegdienst; schoonmaakdienst. Dit vrijwilligers schema wordt jaarlijks aangepast, er zijn altijd mutaties. De start van het winterseizoen is na de Agrarische Dagen in september.
Voor de vrijwilligers die hebben afgemeld nogmaals een woord van dank voor het vele werk wat ze voor het dorpshuis hebben gedaan! Ook hebben nieuwe vrijwilligers zich gemeld. Prachtig! Ieder jaar bij de nieuwjaar borrel, de eerste zaterdagmiddag,  staat er een kleine attentie klaar voor al onze vrijwilligers. Ook gaan we, als de fooienpot het toelaat, er op uit met de vrijwilligers. Dit is een gezellige avond georganiseerd voor en door vrijwilligers.
Om het schema jaarlijks rond te krijgen vergt enige tijd; de mutaties verwerken, het invullen van de namen, het weer opnieuw invullen; de juiste mensen op de juiste plaatst, het is weer klaar.
Er staan mensen op de reserve lijst die ook graag gebeld willen worden. Lukt het niet om je dienst zelf te draaien vraag dan de reservisten.

Het is altijd fijn wanneer er nieuwe vrijwilligers aangemeld worden. Dit kan via de telefoon of naar hitzum@dorpshuizen.nl . De mogelijkheid bestaat natuurlijk om een aantal keren mee te lopen en te voelen of het wat voor je is. Denkt u of jij na het lezen van dit bericht: dat wil ik ook doen, meld je aan bij het bestuur.

Met de participerende verenigingen is de afspraak gemaakt dat ze bij het huren van het dorpshuis zelf de betreffende zaal klaarzetten, de koffie maken en naderhand zelf de afwas doen.

Op het schema is degene die bovenaan staat bij de verschillende onderdelen, bardienst, kroegdienst en schoonmaakdienst, de verantwoordelijke van die week, is alles geregeld en zijn de barvrijwilligers daar waar ze moeten zijn?  Op het einde van de week de controle doen en de papieren in de daarvoor bestemde brievenbus doen.

De sleutel wort persoonlijk aan de volgende weekploeg overhandigd.

Iedere vrijwilliger is mede verantwoordelijk voor het op de juiste wijze in stand houden van het dorpshuis.

Klopt er iets niet of verandert er iets dan horen wij dat graag, zodat het aangepast en of verbeterd kan worden. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk.