Vrijwilligers Doarpshûs

De vrijwilligers

Het dorpshuis heeft geen betaalde krachten, alles wordt gedaan door vrijwilligers. Dit verdient een zeer grote pluim voor iedereen! Er wordt jaarlijks een nieuw schema opgesteld. Hierin staat per week wie wanneer ‘dienst’ heeft. Dit is onderverdeeld in weeknummer; bardienst; kroegdienst; schoonmaakdienst. Dit vrijwilligers schema wordt jaarlijks aangepast, er zijn altijd mutaties. De start van het winterseizoen is na de Agrarische Dagen in september.
Voor de vrijwilligers die hebben afgemeld nogmaals een woord van dank voor het vele werk wat ze voor het dorpshuis hebben gedaan! Ook hebben nieuwe vrijwilligers zich gemeld. Prachtig! Ieder jaar bij de nieuwjaar borrel, de eerste zaterdagmiddag,  staat er een kleine attentie klaar voor al onze vrijwilligers. Ook gaan we, als de fooienpot het toelaat, er op uit met de vrijwilligers. Dit is een gezellige avond georganiseerd voor en door vrijwilligers.
Om het schema jaarlijks rond te krijgen vergt enige tijd; de mutaties verwerken, het invullen van de namen, het weer opnieuw invullen; de juiste mensen op de juiste plaatst, het is weer klaar.
Er staan mensen op de reserve lijst die ook graag gebeld willen worden. Lukt het niet om je dienst zelf te draaien vraag dan de reservisten.

Het is altijd fijn wanneer er nieuwe vrijwilligers aangemeld worden. Dit kan via de telefoon of naar hitzum@dorpshuizen.nl . De mogelijkheid bestaat om een aantal keren mee te lopen en te voelen of het wat voor je is. Denkt u of jij na het lezen van dit bericht: dat wil ik ook doen, meld je aan bij het bestuur.

Met de participerende verenigingen is de afspraak gemaakt dat ze bij het huren van het dorpshuis zelf de betreffende zaal klaarzetten, de koffie maken en naderhand zelf de afwas doen.

Op het schema is degene die bovenaan staat verantwoordelijk die week, is het weekbriefje goed ingevuld / aangepast, zijn de activiteiten briefjes ingevuld en zit  alles in de brievenbus in de keuken? De penningmeester haalt dan deze weer leeg. Dan geef je de sleutel op het einde van de week door aan de volgende ploeg volgens rooster.  

Schoonmaak:

Ook voor het schoonmaken van het dorpshuis geldt; alles wordt door enthousiaste vrijwilligers gedaan. Ook voor deze vrijwilligers een dikke pluim.
De sleutel van de schoonmaak blijft ook rouleren.
Ook hier geld, wie bovenaan staat is verantwoordelijk.

We zijn voorzichtig met de sleutels van het dorpshuis, daarom worden deze persoonlijk doorgegeven aan de volgende groep. Graag niet in de brievenbus doen!

Klopt er iets niet of verandert er iets dan horen wij dat graag, zodat het aangepast en of verbeterd kan worden. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk.
Ruilen mag altijd, maar dit regel jezelf en je geeft het door aan je ploegleden.
Ook is er een lijst waar de taken en verantwoordelijkheden van de barploeg staan beschreven. Deze gaat als bijlage met het nieuwe schema.
Hier staat veel info op, lees het rustig door, bij twijfel vragen.
We hopen op een plezierige samenwerking!

Klik hier voor de PDF van het rooster 2018-2019