Twintigers en dertigers

Op weg met elkaar willen we ruimte blijven scheppen voor elkaar. Ook voor de jongeren is er de gelegenheid om met elkaar in gesprek samen met de predikant. In deze gesprekken gaat het over de thema’s van de jongeren: wat houdt hen bezig als het gaat om zingeving? Of welke verhalen geven we elkaar mee als bagage op ons levenspad? Ook zijn we in gesprek over de kerk in het dorp, de bijbel met woorden over God, liefde, vrede, Jezus en nog meer. De jongeren komen in twee groepen samen: een groep van 12-15 jaar en een groep van 15-18 jaar.
De avonden zijn verdeeld over 4 blokken van 3 weken tussen september en maart van het volgende jaar.