Geschiedenis

Hitzum is een klein en gezellig dorp met ongeveer 250 inwoners, gelegen aan de Arumervaart. Het dorp ligt onder de rook van Franeker en Harlingen. Via het Hitzumer-Binnenpad is men binnen 10 minuten in Franeker. Daarnaast is overdag het openbaar vervoer goed geregeld. Bijna elk uur gaat er een bus naar Franeker en richting Harlingen/ Sneek. Het NS-station ligt aan de zuidkant van Franeker.

Hitzum is een van de oudste dorpen van Franekeradeel. Het is een terpdorp, waarvan de eerste bewoning dateert vanaf het begin van de jaartelling. In en rond het dorp zijn er nog een aantal terpen te vinden. Rond de eeuwwisseling is een groot aantal terpen afgegraven. In het dorp zijn nog een aantal steilranden van deze afgravingen te vinden. Daarnaast zijn er een aantal percelenafgeticheld voor panwerken en tegelfabricage. Langs de westkant  van het dorp loopt de Arumervaart. Vanaf deze vaart loopt een opvaart naar de Noorderbuurt.

Hitzum kan worden opgedeeld in drie gedeeltes. De Noorderbuurt is het oudste deel van Hitzum. Een karakteristiek buurtje met authentieke arbeidershuisjes. Daarnaast het deel Kerkbuurt, J.P. van Dijkstraat, Feikemastraat en de recente nieuwbouw aan de westkant van het kaatsveld. Het derde deel; de Hoofdweg en het gedeelte bij de brug over de Arumervaart. Rondom het dorp liggen een aantal buurtschappen, waarvan namen als Doyum, Sopsum en WesterHitzum duiden op vroegere terpen.

In de loop der eeuwen is Hitzum veranderd en gegroeid. Het dorp heeft tegenwoordig een zeer actief dorpshuis, vele verenigingen, een kerk en enkele bedrijfjes. Variërend van een botenverhuur tot atelier, van logopedie tot het verhuren van vakantiehuisjes. In alle jaargetijden worden er diverse activiteiten voor en door de dorpsbewoners georganiseerd. Van dansavonden tot biljarten, van kaatsen tot soos en nog veel meer. Helaas heeft de school in 2010, na 126 jaar haar deuren moeten sluiten.

De dorpswebsite Hitzum.com en diverse FaceBook pagina’s, waaronder die van het Dorpshuis, de Kaatsvereniging, Ald-Meiers Partij en Hitzum.com houden de inwoners op de hoogte van het dorpsgebeuren en de geplande activiteiten.