Biljart

Biljartvereniging “de Griffel” is ooit begonnen als een vereniging waarbij alleen de heren een biljartje konden leggen. Omdat Hitzumer dames steeds meer belangstelling kregen voor het biljarten, heeft men  besloten dat ook de dames lid kunnen worden van de vereniging. Dit heeft in 2001 geresulteerd in  damesbiljartclub “Keu’s zat”.

De damesbiljartclub “Keu’s Zat”, speelt elke dinsdagavond van september tot april in de kleine zaal van het dorpshuis. De dinsdagavond is een gezellige avond, en er kunnen maximaal 14 dames mee doen. Op dit moment zijn nieuwe leden welkom. Dus dames, kom gerust eens langs op de dinsdagavond als biljarten je leuk lijkt.

Zo nu en dan gaat de club de uitdaging aan met de damesclubs van Kubaard en Tzum

De heren  spelen op de donderdag-of vrijdagavond vanaf acht uur. Er wordt fanatiek gespeeld in zowel het libre- als het bandstootrooster. Ook bij de heren zijn nieuwe leden van harte welkom.

Elk jaar organiseert de biljartclub voor haar leden twee toernooien, het kersttoernooi en het slottoernooi, waar zowel de dames als de heren tegen elkaar kunnen strijden. Aan het eind van het jaar worden een aantal biljartprijzen uitgereikt.

Contactpersoon:  Marijke Bootsma
Tel.nr. 0517 – 45 27 68
mail, klik hier