Nutsvoorzieningen

Nu is het vanzelfsprekend, dat als we de knop omdraaien we licht hebben. Vroeger was dat anders. In de jaren twintig kwam ook in Hitzum het “Nije Ljocht”. De gelukkige, waar voor het eerst het elektrisch licht zou branden in Hitzum, was meester Terpstra. Het gehele dorp was die avond uitgelopen want om 8 uur ’s avonds zou meester het knopje omdraaien. Iedereen stond bij meester voor het raam naar binnen te gluren war er zou gebeuren. Eindelijk was het 8 uur. Binnen bij meester begon een klein peertje te gloeien. Was dit nu alles? Wat men zich had voorgesteld is niet bekend, maar dit was geen spectaculaire gebeurtenis. Bij nader inzien gaf zo’n klein peertje toch wel veel licht.

Zo langzamerhand werd het gehele dorp aangesloten op het elektrisch, al zou het tot het einde van de jaren 50 duren voordat het gehele buitengebied rond Hitzum was aangesloten op het elektrische net. Ook de waterleiding kwam in die tijd in Hitzum en het duurde eveneens tot de jaren 50 voordat ieder huis op het platteland rond Hitzum aangesloten was op waterleidingnet.

De telefoon kwam in 1930 voor het eerst in Hitzum. De heer Klaas Plat sr. was de eerste in Hitzum die met iemand kon spreken, die kilometers ver weg was. Enige tijd later was ook de tweede aansluiting er, dhr. Andries van der Ploeg werd aangesloten op het telefoonnet.

De grote ommekeer m.b.t. verwarming kwam in de zeventiger jaren. Was men in de loop der tijd al overgeschakeld van turf en hout als brandstof op “swarte brânje” en olie gestookte verwarming, in 1973 werd Hitzum aangesloten op het aardgasnet en bijna iedereen schakelde zo spoedig mogelijk over op deze schone brandstof.