Út de Lijte

De windmolenvereniging “Út ‘e lijte” is op 4 maart 1994 opgericht en heeft als doel het bevorderen van het gebruik van duurzame energie en het stimuleren van dorpsactiviteiten. Op 5 januari 1995 was het zover, een MICON 225kW ging in een harde ijskoude oostenwind van start. De molen, 30 meter hoog en een wiekdiameter van 29,6 meter, heeft een stroomopbrengst van ruim 500.000kWh per jaar. Hitzum is voor haar totale jaarlijkse verbruik zelfvoorzienend in natuurstroom.

Tot nu toe heeft de molen zonder noemenswaardige mankementen haar rondjes gedraaid, uitgezonderd een blikseminslag in februari 1999.

Diverse verenigingen hebben sindsdien een bijdrage ontvangen voor initiatieven die anders moeizamer te realiseren zouden zijn geweest. Zo is het dorpshuis naar de verbouwing van nieuwe stoelen en tafels voorzien en zijn er 11 zonnepanelen aangeschaft. Daarnaast zijn er in december 2000, 200 spaarlampen verspreidt in Hitzum en kunnen verenigingen sinds 2001 gebruik maken van een digitale camera voor internet-doeleinden. Begin 2003 zijn er drie lantaarnpalen met zonnepanelen langs het schelpenpad geplaatst. Totaal voor ca. 30.000 euro in 9 jaar tijd.
De vereniging heeft ongeveer 20 leden. Degenen die lid willen worden dienen de doelstellingen van de molenvereniging van harte te ondersteunen. Voor verdere inlichtingen kan men contact opnemen met het bestuur.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: J. Wijnia, Secretaris: C. Pasma, Penningmeester: L. de Boer