Kerk

Welkom bij de site met informatie over de Protestantse geloofsgemeenschap van Achlum-Hitzum. Deze is er door én voor mensen met wie wij hoe dan ook maar zijn verbonden. Op weg met elkaar willen we ruimte blijven scheppen voor de verhalen over Gods Liefde. Verhalen die voor de één een inspiratiebron zijn, voor een ander geloofsgrond. In ieder geval willen we het Licht op Gods Liefde en de Vrede van Christus brandende houden. Ook hopen we steeds ruimte te scheppen voor een ieder. Niet enkel op zondag, ook door de week. In dit boekje kunt u en kun jij kennis maken met de verschillende activiteiten. Maar ook met de mensen.
We hopen zo op weg te zijn, ook in Achlum-Hitzum, waar steeds het lied of de woorden klinken:

“Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.”
[Uit: Opstaan, vanuit de geloofsgemeenschap Iona (Glasgow)]

Graag tot ziens bij een viering of tijdens de verschillende activiteiten die u en jij verder op de site kunt lezen!

Met vrede,
Ds. Margarithe Veen

Meer informatie met betrekking tot de Protestantse Gemeente Achlum Hitzum vindt u opwww.pknachlumhitzum.nl

Kerkenraad
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Achlum-Hitzum bestaat uit ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De ouderlingen zijn mannen en vrouwen die ieder een bepaalde wijk hebben verdeeld over de twee dorpen. In deze wijk hebben ze oog voor hem en haar die zorg hebben en wel eens een bezoekje kunnen gebruiken. Ook zijn zij net als de diakenen betrokken bij de wekelijkse vieringen. De diakenen hebben oog voor het delen vanuit de gemeente van Christus met anderen. Zo zijn zij ook betrokken bij het delen van brood en wijn tijdens de Maaltijd van de Heer en het Ziekenavondmaal bij mensen thuis. Zij houden in het bijzonder contact met de mensen in nood. Dit kunnen mensen dichtbij zijn, maar ook mensen in de wereld waarin wij leven. De diakenen zetten zich door het jaar heen in voor verschillende diakonale projecten. Ook in relatie met Kerk in Actie. De ouderling-kerkrentmeesters hebben zorg voor de gelden, de kerkgebouwen en verschillende bezittingen.
Voor contact kunt u bellen of mailen:

Voorzitter:
dhr. Minze Aardema, m.aardema@annamaria.nl; telefoon: 0517-452591
Scriba:
dhr. Mark van der Togt, marktogt@hotmail.com; telefoon: 0517-642133
Predikant:
ds. Margarithe Veen, ds.margarithe.veen@kpnmail.nl; telefoon: 0517-235908