Kerk

Welkom bij de site met informatie over de Protestantse geloofsgemeenschap van Achlum-Hitzum. Deze is er door én voor mensen met wie wij hoe dan ook maar zijn verbonden. Op weg met elkaar willen we ruimte blijven scheppen voor de verhalen over Gods Liefde. Verhalen die voor de één een inspiratiebron zijn, voor een ander geloofsgrond. In ieder geval willen we het Licht op Gods Liefde en de Vrede van Christus brandende houden. Ook hopen we steeds ruimte te scheppen voor een ieder. Niet enkel op zondag, ook door de week. In dit boekje kunt u en kun jij kennis maken met de verschillende activiteiten. Maar ook met de mensen.
We hopen zo op weg te zijn, ook in Achlum-Hitzum, waar steeds het lied of de woorden klinken:

“Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.”
[Uit: Opstaan, vanuit de geloofsgemeenschap Iona (Glasgow)]

Graag tot ziens bij een viering of tijdens de verschillende activiteiten die u en jij verder op de site kunt lezen!

Meer informatie met betrekking tot de Protestantse Gemeente Achlum Hitzum vindt u op www.pknachlumhitzum.nl