Informatieborden

Hitzum is een klein maar actief dorp met ongeveer 250 inwoners. Het is één van de oudste terpdorpen van de gemeente Franekeradeel, waarvan de bewoning dateert vanaf het begin van onze jaartelling. Hoewel het huidige aantal inwoners in vergelijking met andere dorpen uit de regio klein is, wordt er met veel vrijwilligers hard gewerkt aan de leefbaarheid. Zo werd onlangs de verbouwing van het dorpshuis afgerond. Een project waarbij de verouderde kaatskantine werd afgebroken om plaats te maken voor een aan het dorpshuis gekoppelde nieuwbouw. Het bijna energieneutrale dorpshuis is daarbij voor de toekomst weer een prima onderkomen voor de kleine twintig verenigingen die het dorp telt. Voorafgaand aan deze verbouwing, waaraan tientallen vrijwilligers vele uren hebben bijgedragen, was er de realisatie van een omvangrijk leefbaarheid‐verbeterings-project in het dorp, waarbij ondermeer de speeltuin werd uitgebreid en gemoderniseerd en een aanlegsteiger werd gerealiseerd. Verbeteringen vanuit het plan Dorpsvisie 2020.

Een drietal informatie‐borden was het laatste onderdeel van dit omvangrijke project. Borden die op drie locaties in het dorp, de bewoners en bezoekers algemene maar ook bijzondere informatie kunnen geven over Hitzum. Onder supervisie van Dorpsbelang werd begin 2015 een werkgroep samengesteld bestaande uit zes Hitzumers. Er werd uitgebreid nagedacht over de vormgeving en over de onderwerpen die beslist op een bord vermeld moesten worden. Een deel van de informatie en fotomateriaal was beschikbaar uit het archief van een boek dat in 2000 over Hitzum was gemaakt. Foto’s uit het boek maar ook recenter materiaal is inmiddels ondergebracht bij www.dorpsarchieven.nl. Ook ging de werkgroep op exclusief bezoek bij de archivaris van Tresoar die tekst en uitleg gaf over het opdiepen van nijsgjirrichheden. Moodboards werden er ontworpen en met een dummy‐bord op ware grootte werden op drie locaties in het dorp foto’s gemaakt.

Voor het verder uitwerken van alle informatie werd de werkgroep in tweetallen verdeeld, die elk een bord kregen toegewezen. Daarbij kregen de borden aan de Hoofdweg meer algemene onderwerpen en het bord bij de aanlegsteiger meer onderwerpen uit de natuur. In januari 2016 waren de werkzaamheden zover gevorderd dat de werkgroep zich kon inschrijven om in aanmerking te komen voor de “Kern Met Pit subsidie”. De presentatie was gelukkig voldoende voor een eerste toekenning. Voorwaarde voor de uiteindelijke subsidie is wel dat het project binnen een jaar gerealiseerd moet worden. Een meevaller die echter een tussentijdse tegenvaller moet gaan compenseren, want na klic‐controle van de drie bordenlocaties door gemeente medewerkers bleek dat het plaatsen van niet volgens onze eerste plannen kon plaatsvinden. Door de aanwezige kabels en leidingen kon er niet dieper dan 70 cm. gegraven worden. Maar met een aangepaste bouwtekening en een nieuwe begroting werd de gemeentelijke vergunning toch nog op tijd aangevraagd. De uiteindelijke ontwerpen voor de bedrukkingen werden voorgelegd aan de leden van Dorpsbelang Hitzum, die als opdrachtgever eindverantwoordelijk is. In de tweede week van mei kon op diverse punten de voorbereiding afgevinkt worden. De correcties in teksten waren uitgevoerd en de bouwvergunning‐procedure afgerond. Daarmee kon de werkgroep zich richten op zijn laatste taak, het organiseren van een feestelijke onthulling die op vrijdag 17 juni 2016 plaatsvond.