Bijbels leerhuis

Op weg met elkaar willen we in de gemeente ruimte blijven scheppen voor de verhalen over Gods Liefde. Verhalen die voor de één een inspiratiebron zijn, voor een ander geloofsgrond. In ieder geval willen we het Licht op deze verhalen brandende houden.
Iedere maand kunt u aanschuiven bij een bijbels leerhuis. In zo’n leerhuis staat een bepaald bijbelgedeelte centraal. Met elkaar lezen we het verhaal en spreken we met elkaar over de betekenis die dit verhaal kan hebben. Maar ook welke betekenis het oproept voor ons vandaag.
De bijeenkomsten van het Leerhuis vinden in de regel plaats op de eerste donderdag van de maand. Afwisselend op een ochtend of een avond.

Plaats: consistorie van de kerk in Achlum.