Blog

Uitnodiging Dag van de Minibieb!

Beste dorpsgenoten en boekenliefhebbers, jong en oud, groot en klein van Hitzum. Op zaterdag 11 juni is het de dag van de minibieb, dit willen we samen met jullie feestelijk vieren. Want ‘minibieb Letterfretter Hitzum’ bestaat namelijk ook 1 jaar. Hierbij willen we jullie uitnodigen om langs te komen, jullie zijn welkom vanaf 10:15 uur…
Lees verder


juni 2, 2022 0

Uitnodiging inloopavond verhoging verkeersveiligheid Hoofdweg / Kerkbuurt

De herinrichting van Hoofdweg en Kerkbuurt is, door omstandigheden, niet volgens het oorspronkelijke plan uitgevoerd. Geconstateerd is dat de huidige inrichting niet verkeersremmend werkt en er gevaarlijke situaties ontstaan. Verschillende bewoners van het dorp hebben aan de bel getrokken. Tijdens de ledenvergadering is meegedeeld dat dorpsbelang, in overleg met de gemeente, bezig is een plan…
Lees verder


mei 14, 2022 0

Uitnodiging Bijeenkomst Brug Kiesterzijl 16 mei

Eind vorig jaar heeft u de nieuwsbrief ontvangen over de ontwikkelingen rondom de brug Kiesterzijl. Zoals in de nieuwsbriefaangeven, is Witteveen+ Bos voor ons aan de slag gegaan meteen eerste verkenning. Zij kijken hoe wij de verbinding over hetVan Harinxmakanaal kunnen aanpakken. Welke mogelijkhedenzijn er, en wat betekent dat voor de omgeving? Graag willenwe u…
Lees verder


mei 14, 2022 0