Blog

.

Doarpshûs simmer 2020

Eerder was er aangegeven dat de kroeg geopend zou zijn op zaterdag middag. Gezien de zomervakantie is aangebroken en het kaatsen van start is gegaan, is er besloten dat de kroeg met ingang van heden niet geopend is op zaterdag middag. Tijdens de kaatspartijen is een ieder van harte welkom op het kaatsveld om gezellig…
Lees verder


juli 9, 2020 0
f

Agenda Kaatsvereniging 2020

Zeg ‘t voort!


juli 8, 2020 0

Stichting Yn ‘e Lijte… Goed idee? Kom ermee!

Dankzij de steun van ‘Yn ‘e Lijte’ is er in ons dorp al heel veel gerealiseerd wat anders nooit zou kunnen lukken. Over het algemeen weten de verenigingen en stichtingen ons goed te vinden. Maarrr… deze keer is ‘Yn ‘e Lijte’ zelf met het initiatief gekomen onze beide bruggen over de Arumervaart op te pimpen…
Lees verder


juni 25, 2020 0

Doarpshûs Hitsum is der wer klear foar!

In stikje ut de nijsbrief Dorpen en Wijken fan de gemeente Waadhoeke. Wy binne frege troch de gemeente om in stikje te skriuwen foar dizze nijsbrief. Doarpshûs Hitsum lit graach witte hoe as wy dizze nuvere firustiid belibje. Dat it allegear oars is yn dizze Covid -19 tiid, is wat wy allegear tige fiele. Hjir…
Lees verder


juni 22, 2020 0