Maand: juni 2020

Stichting Yn ‘e Lijte… Goed idee? Kom ermee!

Dankzij de steun van ‘Yn ‘e Lijte’ is er in ons dorp al heel veel gerealiseerd wat anders nooit zou kunnen lukken. Over het algemeen weten de verenigingen en stichtingen ons goed te vinden. Maarrr… deze keer is ‘Yn ‘e Lijte’ zelf met het initiatief gekomen onze beide bruggen over de Arumervaart op te pimpen…
Lees meer


juni 25, 2020 0

Doarpshûs Hitsum is der wer klear foar!

In stikje ut de nijsbrief Dorpen en Wijken fan de gemeente Waadhoeke. Wy binne frege troch de gemeente om in stikje te skriuwen foar dizze nijsbrief. Doarpshûs Hitsum lit graach witte hoe as wy dizze nuvere firustiid belibje. Dat it allegear oars is yn dizze Covid -19 tiid, is wat wy allegear tige fiele. Hjir…
Lees meer


juni 22, 2020 0

Hitsumer om útens yn it nijs!

“Yn New York wennet Lizabeth Dijkstra. Se komt oarspronklik fan Hitsum, mar wennet al fjouwer jier yn ’the Big Apple’. Se promovearret yn de filosofy op it ûnderwerp morele ferantwurdlikheid fan de minske yn relaasje mei keunstmjittige yntelliginsje. Se folget de protesten yn har stêd en de rest fan it lân bot en praat mei…
Lees meer


juni 9, 2020 0